Ansøgning om indstilling til egnethedsprøve

Her kan du tilmelde dig egnethedsprøven, hvis du er blevet godkendt af Eksamensudvalget.

Uddannelse

Før du kan indstille dig til egnethedsprøven, skal du have en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen, læs yderligere her:

Herefter skal du vedhæfte denne i en mail, hvori du anmoder om tilmelding til egnethedsprøven.

Af mailen skal fremgå:

  • Navn
  • cpr-nummer
  • adresse og
  • din nuværende arbejdsgiver.

Egnethedsprøven afholdes samtidig med den mundtlige revisoreksamen, du skal derfor indsende din tilmelding senest:

  • 1. april, hvis du ønsker at blive indstillet til prøven i 1. halvår eller
  • 1. oktober, hvis du ønsker at blive indstillet til prøven i 2. halvår.

Når du er tilmeldt egnethedsprøven vil du blive opkrævet et eksamensgebyr på 6.750 kr.

Kontakt

Retningslinjer

Revisorrådet har nedsat et Eksamensudvalg, der skal bistå Erhvervsstyrelsen ved prøver og eksamener for revisorer.

Her kan du læse mere om Revisorrådet og Eksamensudvalget samt retningslinjerne for afholdelse af eksamener.

Eksamensudvalget har udstukket retningslinjer for FSR - danske revisorers afholdelse af mundtlig eksamen, som du kan læse her