Persondata og revisionsrisiko

Bliv klædt på til at møde den nye persondataforordning. Få indsigt i de krav, der er til at behandle persondata - og lær at håndtere de udfordringer og problemer, du ofte støder på i praksis.

UddannelseRevision

Vi arbejder med de centrale dele af reglerne om persondata, herunder den nye og skærpede persondataforordning. Vi kommer blandt andet omkring:

  • Revisors ansvar som dataansvarlig
  • Rådgivningsmuligheder over for kunder
  • Databehandleraftaler
  • Samtykke fra den registrerede person
  • Krav til nye IT-systemer: Privacy by Design og Privacy by Default
  • Sikkerhedskrav ved opbevaring af oplysninger om personale
  • Persondata - principper for indsamling og typer af persondata
  • Underretningskrav ved brud på datasikkerhed
  • Overførelse af persondata til andre lande
  • Udpegning af Data Protection Officer (DPO)

Vi arbejder med konkrete cases og sætter fokus på den revisionsrisiko, der er for dig som revisor.

Afholdelsessted og tilmelding:

 

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk