Up-to-date special del 1 og 2 få 20 OE timer på 2 x 2 dage

Kom dybere ned i udvalgte emner, hvor aktuelle problemstillinger behandles tværfagligt. Vær aktiv og bliv involveret i diskussioner, øvelser og cases. Bemærk! - begrænset deltagerantal.

RevisionUddannelse

Up­to­date special fokuserer på, at udvalgte emner behandles tværfagligt, således at alle relevante, aktuelle problemstillinger inden for revision, regnskab, skat og sel­skabsret berøres.

  • Udvalgte emner er eksempelvis:
  • Omsætning – særlige risici (besvigelser og hvidvask), indregningskriterier
  • Fast ejendom
  • (U)lovlige udlån fra selskaber – selskabsretlige og skattemæssige regler
  • Erklæringer (revisionspåtegninger og andre erklæringer)
  • Omstruktureringer og generationsskifte – fokus på skat og selskabsret
  • Koncernforhold og nærtstående parter med særlig fokus på SMV­ere
  • Aktuelle problemstillinger udvalgt fra henvendelser til faglige hotlines.

Undervisningen er en blanding mellem forelæsninger, praktiske eksempler, små øvel­ser og cases samt problemstillinger, som revisor står overfor i sin dagligdag. Der læg­ges stor vægt på, at deltagerne involveres, samt på den praktiske anvendelighed af det, der undervises i. Deltagerantallet er derfor begrænset.

Du kan vælge mellem at deltage på begge moduler, eller kun del 1 eller 2.

Kurset afholdes

Del 1:

Del 2:

 

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk