Medarbejderkurser

Vi tilbyder 9 helt nye kurser, målrettet revisormedarbejdere med 3-5 års erfaring med opgaver indenfor regnskab, revision og skat.

Uddannelse

Målgruppe
Kurserne er målrettet medarbejdere med 3 til 5 års erfaring, som f.eks. har gennemført en Elevuddannelse eller en Trainee-uddannelse. Fagligt skal kurserne ses som en overbygning hertil. Kurserne er også et godt supplement med en praktisk vinkel til HD-studiet.

Udbytte
Det primære formål med kurserne er, at du skal kunne implementere din nye viden direkte i din hverdag. Du kommer hjem med konkrete værktøjer, som skal lette din hverdag og give større værdi for dig og din chef, såvel som dine kollegaer og kunder.

Kursusoversigt
Kurserne er designet, så du med fordel kan købe dem som en pakke bestående af 3 kurser. Du kan også købe dem som enkeltstående kursusdage.


UGE 39 - den 24. - 25. september 2018

Emne

 

Revisors erklæring i relation til årsrapporten

Selskabers skattepligtige indkomst


UGE 40 - den 1. - 3. oktober 2018


Emne

Virksomhedsskatteordning og kapitalafkast


UGE 43 - den 22. oktober 2018


Emne

Revisionsplanlægning

                       
 

Kursusindhold
Gennem dialog med uddannelsesansvarlige på tværs af branchen, har vi undersøgt, hvilke uddannelsesbehov virksomhederne og deres yngre medarbejdere med 3-5 års erfaring har i en travl hverdag. Ud fra dette har vi skræddersyet vores kurser, så de tager udgangspunkt i de arbejdsopgaver, som du sidder med på netop dette tidspunkt i din karriere.

Undervisningsmetode
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem klasseundervisning baseret på PowerPoints og key learning points samt gruppearbejde, hvor opgaveløsningen vil tage udgangspunkt i virklighedsnære cases, dilemmaer og diskussioner/spørgsmål.

Undervisere
Underviserne er alle udøvende revisorer med solid undervisningserfaring. Kursusindhold såvel som undervisningsmateriale er udviklet og kvalitetssikret af FSR - danske revisorer i tæt samarbejder med den enkelte underviser.

 

Kontakt

  • Lisa Abel Christensen

    Uddannelseskonsulent Cand.Mag

    4193 3142
  • Camilla Ackey Wolf

    Uddannelseskonsulent

    6115 0157

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk