Regnskabsmæssig behandling af igangværende arbejder

Uddannelse

Der er klare regler for den regnskabsmæssige behandling af virksomhedens igangværende arbejder. På dette kursus får du klar besked om kravene i årsregnskabsloven.

Kurset veksler mellem undervisning, gruppearbejde og diskussioner. Samtidig inddrager vi virkelighedsnære cases, så du lærer at omsætte teori til praksis. Målet er, at du får kendskab til centrale temaer i årsregnskabsloven, herunder:

  • Opgørelse af igangværende arbejder efter produktionskriteriet

  • Branchespecifikke erfaringer for brug af produktionsmetoden – såvel entreprenør som softwarebranchen mv. gennemgås

  • Gennemgang af krav til brugen af produktionsmetoden

  • Gennemgang af bla. erhvervsstyrelsens notat om restriktioner i brug af produktionsmetoden, og fortolkning heraf

  • Opgørelse og præsentation af balanceposter relateret til igangværende arbejder

  • Øvrige overvejelser omkring noteoplysninger, regnskabspraksis og oplysninger omkring usikkerhed vedrørende opgørelsen af igangværende arbejder

Kurset giver dig solid indsigt i, hvordan en virksomheds igangværende arbejder skal opgøres. Du bliver fortrolig med kravene i årsregnskabsloven og du lærer at opgøre igangværende arbejder efter produktionsmetoden. Du får branche-specifikke erfaringer fra bl.a. entreprenører og softwarebranchen, som du kan anvende i dit daglige arbejde.

Afholdelse

2. oktober 2017 - Roskilde

3. oktober 2017 - Horsens

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 

Bemærk! Tilbud på 3 kurser til 6.500 kr.

Vi har sammensat en pakke med tre kurser der passer godt sammen, i uge 40 (3. - 5. okt. 2017) er det kurserne: