Virksomhedsskatteordning og kapitalvækst

Uddannelse

På dette kursus får du en grundig gennemgang af de skattemæssige fordele og ulemper ved at opgøre den skattepligtige indkomst efter forskellige ordninger for personlige virksomheder - hovedsaglig virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.

Gennem oplæg, drøftelser og cases får du et grundlæggende kendskab til virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. Vi ser blandt andet på:

  • Lønmodtager vs. virksomhed. Hvilke krav skal opfyldes for at være en virksomhed?

  • Behandling af private omkostninger. Hvad kan fratrækkes, og hvilke betingelser skal være opfyldt?

  • Opgørelse af indkomst i virksomhedsskatteordningen. Herunder indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, hævninger (faktiske/beregnede), hensættelse til senere hævning og opsparet overskud

  • Opgørelse af indkomst i kapitalafkastordningen. Herunder kapitalafkastgrundlag, hævninger (faktiske/beregnede) og opsparet overskud

  • Muligheder for at skifte fra kapitalafkastordning til virksomhedsskatteordning og omvendt

  • Konsekvenser for ægtefælle. Er en ægtefælles valg bindende for den anden ægtefælle?

  • Muligheder for senere omdannelse fra personlig virksomhed til selskab

  • Behandling af biler i personlig virksomhed. Herunder blandet benyttede aktiver

  • Mulighed for befordringsgodtgørelse, rejsegodtgørelse og logigodtgørelse

På kurset får du styr på fordele og ulemper ved at drive personlig virksomhed. Samtidig får du indsigt i reglerne og kan opgøre virksomheders skattemæssige indkomst ud fra personskatteloven, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.

Afholdelse

3. oktober 2017 - Roskilde

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk

 

Bemærk! Tilbud på 3 kurser til 6.500 kr.

Vi har sammensat en pakke med tre kurser der passer godt sammen, i uge 40 (2. - 4. okt. 2017) er det kurserne: