Revisors øvrige erklæringer

Uddannelse

Som revisor afgiver vi erklæringer inden for et bredt område ud over årsrapporten. På dette kursus lærer du at planlægge og udforme disse erklæringer, herunder sikre den nødvendige dokumentation og rapportering.

Med afsæt i en case i SMW-segmentet ser vi nærmere på forskellige temaer og problemstillinger i revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarderne, herunder:

  • Grundig indføring i de erklæringsafgivelser, der ligger udenfor årsrapporten

  • Gennemgang af de revisionsstandarder, der danner grundlaget for vores erklæringsafgivelse

  • Definition af indholdet i erklæringsbekendtgørelsen og revisorloven i relation til erklæringsafgivelse

  • Opbygningen af en erklæring – baggrund og indhold

  • Hands-on-arbejdshandlinger i konkrete cases

  • Forståelse af forskelle i arbejdshandlinger og dokumentation i forhold til graden af sikkerhed i de forskellige erklæringer

  • Øvelse i rådgivning og drøftelse med kunden om valg af erklæring

  • Øvelse i instruktion af mindre erfarne medarbejdere

  • Indføring i mulighed for og krav om modifikation af erklæringer – herunder afståelse af opgaver

Efter kurset kan du udforme udkast til erklæring på andre områder end årsrapporten - fx. budgetter, offentlige tilskud og serviceleverandører. Øvrige erklæringer kræver ofte en særlig planlægning især ift. væsentlighedsniveau, som du lærer på kurset. Desuden kan du sikre, at de nødvendige forhold er dokumenteret og rapporteret efter gældende regler og standarder.

Afholdelse

4. oktober 2017 - Roskilde

5. oktober 2017 - Horsens

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk