Adgangskriterier

Pr. 1. august 2015 har kontoruddannelsen fået nyt grundforløb, der er væsentligt kortere end HG, men samtidigt er der indført et obligatorisk EUX forløb, hvor EUX 1. del skal gennemføres forud for hovedforløbet. Dog er elever, der allerede har en gymnasial uddannelse, fritaget for EUX forløbet og skal i stedet gennemføre særlige afkortede grundforløb.

Overgangskrav for HHX
Elever med en HHX-eksamen skal gennemføre et suppleringsforløb på op til 5 uger. Eleven vil blive realkompetencevurderet og på baggrund af eventuel erhvervserfaring eller anden uddannelse end HHX, kan elevens suppleringsforløb blive kortere end de 5 uger.

Tilmelding og suppleringsforløbet foregår på den enkelte handelsskole. På de to handelsskoler i Roskilde og Aalborg, hvor FSR – danske revisorer udbyder revisorelevuddannelsen, vil suppleringen blive afholdt fra den 1. august – 2. september 2016. Der tilbydes også supplering visse steder som online-kursus.

Suppleringsforløbet er SU-berettiget, hvis det ikke indgår i uddannelsesaftalen og varer mindst 1 måned/5 uger. Arbejdsgiver kan med andre ord vælge, at eleven selv skal imødekomme kravet om supplering forud for elevtiden. Indgår suppleringsforløbet i stedet som en del af elevtiden, skal det ske i henhold til ny mesterlære/praktikindgangs-vejen, hvormed arbejdsgiver vil modtage lønkompensation for den samlede elevtid på 2 år og 5 uger.

Du kan læse mere om de nye overgangskrav for HHX-elever her.

STX, HF, HTX eller EUX
Kommende revisorelever med en anden gymnasial uddannelse end HHX eksempelvis studentereksamen (STX), HF eller HTX skal gennemgå og bestå et suppleringsforløb på op til 10 uger. Handelsskolerne skal foretage en realkompetencevurdering af den enkelte elev, og på baggrund af eventuel erhvervserfaring eller anden uddannelse kan eleven have behov for mindre end 10 ugers supplering.

Suppleringen består af tre grundfag: Afsætning niveau C, Erhvervsøkonomi niveau C samt Informationsteknologi niveau C. Suppleringen foregår på den enkelte handelsskole, hvortil tilmelding skal ske.

Hvis eleven skal supplere sin grunduddannelse, vil den samlede uddannelsestid for revisoreleven således være to år og op til 10 uger. Det er muligt at lade suppleringsforløbet være en del af uddannelsesaftalen efter reglerne ny mesterlære/praktikindgangsvejen. Dermed vil arbejdsgiver have mulighed for at modtage AUB-godtgørelse. Indgår suppleringen ikke i uddannelsesaftalen, kan eleven modtage SU under forløbet.

Privatistordningen
Kommende elever, der ikke umiddelbart kvalificerer sig til at kunne starte på den almindelige Revisorelevuddannelse kan tilmelde sig som privatist. Som privatist har man mulighed for at følge det fulde undervisningsforløb og fagprøven. Privatister undtages fra at deltage i suppleringsforløbet på enten op til 5 eller 10 uger. Privatister modtager ikke et egentligt uddannelsesbevis, men derimod dokumentation for gennemført undervisningsforløb og fagprøve/eksamen.

Privatistordningen giver ikke ret til AUB-godtgørelse.