Priser

FSR - danske revisorer opkræver arbejdsgiverne for to års undervisning og meromkostninger til honorering af underviserne, udarbejdelse af undervisningsmateriale samt afholdelse af fagprøver.

Kursusafgiften er som følger:

Et obligatorisk modul (5 moduler i alt)                2.700 kr.
Et tilvalgs modul á 3 dage                                  1.700 kr.
Et tilvalgs modul á 2 dage                                  1.300 kr.
Fagprøve (vejledning, retning, eksamination)    2.700 kr.

Privatister betaler en merpris direkte til den enkelte handelsskole på 2.400 kr. for deltagelse på hvert tilvalgsmodul, og 4.000 kr. for deltagelse på hvert obligatorisk modul. Dette skyldes handelsskolernes ekstra administrationsomkostninger og manglende mulighed for at modtage statstilskud for privatister.

Alle priser på Revisorelevuddannelsen er ikke betinget af medlemskab af foreningen.

Der gives AUB-refusion (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til arbejdsgiveren i de perioder, hvor eleven er på skole. Refusionen udgør fra 1. januar 2016:

1. års elever: 2.210 kr. pr. skoleuge
2. års elever: 2.550 kr. pr. skoleuge

Der ydes højere tilskud til voksenelever, der er fyldt 25 år. Der kan desuden søges om befordringstilskud i forbindelse med uddannelsen.

Du kan læse mere om AUB-refusionen her.