SR Reunion 2018

Få en faglig opdatering inden for revision, regnskab, skat, selskabsret, etik m.m. Deltag på det nye efteruddannelses-kursus, som er efterfølgeren til SR-Akademiet.

Uddannelse

Velkommen til SR Reunion 2018

Som tidligere deltager på SR-Akademiet har du mulighed for at deltage på et helt særligt kursus. Vi har kaldt det SR Reunion. Målet er, at du møder andre, der er i samme situation som dig, du får mulighed for at netværke med dine tidligere holdkammerater og få inspiration fra andre, der ligesom dig har bestået eksamen inden for de seneste år.

Undervisning
Undervisningen foregår efter de samme principper som på SR-Akademiet. Dvs. at vi inddrager dilemmaer, cases og gruppear­bejde i undervisningen.

Undervisningen foregår som klasseundervisning med ca. 40 deltagere inddelt i grupper á 6 personer. Klasserne får tilknyttet en hovedunderviser. Hertil kommer støtteundervisere og specialister, som supplerer hovedunderviserne.

Alle undervi­serne er kendte undervisere fra SR ­Akademiet.

Hvornår holdes kurset?
SR Reunion blev holdt første gang i 2017, og vi glæder os til at kunne byde dig og andre "nyuddannede" godkendte revisorer velkommen i efteråret 2018.

Vi forventer at kurset i 2018 vil give 20 obligatoriske efteruddannelsestimer med mulighed for 2,5 timer ekstra ved efterfølgende gratis e-­learning.

Kontakt:

Tlf: 3393 9191
Mail: kursus@fsr.dk