SR-Akademiet årgange før 2016

Velkommen på vores 2-årige læringsforløb, der leder dig fra afsluttet cand.merc.aud. frem til revisoreksamen

SR-Akademiet er udviklet i tæt dialog med revisionsfirmaer, kandidater, udvalg, Revisorkommissionen m.fl., og afspejler de krav, de enkelte interessenter har til et moderne kompetenceudviklingsforløb.

Forløbet er tilrettelagt med praktisk fokus og med det formål, at give kandidaterne den bedst mulige træning op til revisoreksamen - såvel skriftligt som mundtligt.

SR-Akademiet består af: 

 • Introdag/Kick off (1 kursusdag)
 • Modul 1-4 (internatkurser af 5 dages varighed)
 • Modul 5 Forberedelse til Skriftlig Eksamen (internatkursus af flere dages varighed alt efter eksamenstype)
 • Metodetræning – Skriftlig Eksamen (1 kursusdag)
 • Skriftlig Prøveeksamen (1-2 kursusdage alt efter eksamenstype)
 • Web SR-Akademidag, gennemgang og opfølgning på Prøveeksamen (online webinar)
 • Ekstra Skriftlig Prøveeksamen inkl. webinar (hjemmeeksamen og efterfølgende online webinar)
 • Coaching – skriftlig eller mundtlig eksamen (2 timer)
 • Metodetræning - Mundtlig eksamen (1/2 kursusdag)
 • Mundtligt Eksamenstræning (internatkursus af 2 dages varighed)
 • Ekstra Mundtlig Eksamenstræning (1 kursusdag)

Derudover er der mulighed for at tilkøbe individuelle coaching sessioner hele året (2 timer).

Du kan se SR-Akademi forløbet her

Om pauser og omgænger-muligheder
Skal kandidaten på barsel, udstationeres eller lignende er der mulighed for at holde pause fra uddannelsen.

Skulle en kandidat være uheldig ikke, at består enten den skriftlige eller mundtlige del af revisoreksamen, har kandidaten mulighed for, at købe sig adgang til modulerne og/eller de øvrige SR-Akademi arrangementer på ny.

Kontakt

 • Line Wøldike

  Chefkonsulent Cand.merc.HRM

  3369 1080
  4193 3180
 • Lene Müller

  Uddannelseskoordinator

  4193 3132
 • Lisa Abel Christensen

  Uddannelseskonsulent Cand.Mag

  4193 3142

Undervisningsforløb
SR-Akademiet