Undervisningsmetoden

Fra tilegnelse af kvalifikationer til udvikling af kompetencer

SR-Akademiet er bygget på ønskerne om en bedre udvikling af :

 • praktisk grundlag og kompetencer
 • bedre kobling mellem teori og praksis
 • commitment fra alle interessenter
 • kontinuerlig læringsproces

Ud over tilstedeværelsesundervisningen er der overordentlig stor fokus på kandidatens egenlæring før og efter trinene, samt fokus på baglandets opbakning og support af dette.

Selvevaluering – har kandidaten de rette kompetencer for at lære og bidrage til læringsprocessen?
Det er op til virksomheden, at vurdere hvorvidt en kandidat er egnet til at starte på SR-Akademiet. Vi opfordrer til, at denne vurdering tages meget seriøst. Det er en forudsætning for et succesfuldt forløb, at kandidatens virksomhed bakker op om deltagelsen på SR-Akademiet.

For at kandidaten har et optimalt udbytte, bør virksomheden sørge for, at kandidaten i praksis får mulighed for at arbejde med en bred vifte af eksamensrelevante arbejdsopgaver og generelt yder dem støtte undervejs i forløbet. Yderligere skal virksomheden tilknytte en mentor til kandidaten, derved har kandidaten de bedste muligheder for sparring under forløbet.

De læringsmæssige mål – kompetenceniveau A og B – en ny undervisningsform!
SR-Akademiet er bygget op omkring en pædagogisk model, der tager afsæt i en meget klar definition af et trins læringsmæssige mål:

 • Kompetenceniveau A: Hvad kan/skal kandidaten tilegne sig af viden, holdninger og kompetencer i løbet af selve undervisningen
 • Kompetenceniveau B: Hvad skal kandidaten have af kompetencer, holdninger og viden ved slutningen af undervisningen

For at kunne rykke kompetenceniveauet anvendes en bred vifte af pædagogiske værktøjer: simulerede hasteopgaver, dilemmaer, cases, prøveeksamener, gruppearbejde, rollespil og mere traditionel forelæsningsform understøttet af power points.

Undervisningsformen og holdstørrelsen varierer mellem foredragsform for hele årgangen, klasseundervisning á ca. 40 kandidater og gruppeundervisning á ca. 6 kandidater. På hvert trin har hver klasse tilknyttet en hovedunderviser. Hertil kommer støtte undervisere, specialister og foredragsholdere som supplerer hovedunderviserne.

For at flytte kandidaten fra kompetenceprofil A til B, stiller SR-Akademiet krav om stadig aktivitet fra kandidaten. Den nye viden skal tages i anvendelse og helst i virkelighedsnære situationer.

Den pædagogiske model bygger således i høj grad på, at undervisningstrinene klæder kandidaten på til et vist niveau – men at de egentlige kompetencer opbygges når viden og holdninger anvendes i hverdagen.

Sammenhængen mellem trinene 1-7 er tillagt stor vægt. Trinene skal ikke betragtes som 7 selvstændige trin, men derimod som et samlet forløb, hvor cases, metoder og niveauer løbende tilpasses hinanden.

 

Kontakt

 • Line Wøldike

  Chefkonsulent Cand.merc.HRM

  3369 1080
  4193 3180
 • Lisa Abel Christensen

  Uddannelseskonsulent Cand.Mag

  4193 3142
 • Lene Müller

  Uddannelseskoordinator

  4193 3132