Priser og afbudsregler

Ved internatkurserne er priserne inkl. forplejning og overnatning (ønskes overnatning fra dagen før, er det for egen regning). Priserne er medlemspriser og er gældende både for dem med personligt og/eller virksomhedsmedlemsskab. I henhold til momslovgivningen vil opkrævningen af kursusafgiften være tillagt moms.

Priser

Fakturering
Faktureringen sker 6 uger inden afholdelsen af det pågældende undervisningstrin. Betalingsfristen er på 14 dage. Fakturering af startgebyret sker i forbindelse med tilmeldingen til årgangen og vil blive faktureret kort efter tilmeldingsfristen er udløbet.

Afbudsregler
Afbud til et undervisningstrin skal altid ske på mail og afregnes efter følgende satser:

 • 0 - 2 uger før start = afgiften faktureres 100%
 • 2 - 4 uger før start = afgiften faktureres 50%
 • 4 - 6 uger før start = afgiften faktureres 20%

Hæftelse for forfalden kursusafgift
FSR - danske revisorer forbeholder sig ret til at søge forfalden kursusafgift betalt af kandidatens arbejdsgiver, dvs. den person som via sin underskrift på tilmeldingsblanketten har givet sin accept af tilmelding af en kandidat til SR-Akademiet.

Kontakt

 • Line Wøldike

  Chefkonsulent Cand.merc.HRM

  3369 1080
  4193 3180
 • Lisa Abel Christensen

  Uddannelseskonsulent Cand.Mag

  4193 3142
 • Lene Müller

  Uddannelseskonsulent

  4193 3132