Priser og afbudsregler

Følgende priser er inkl. forplejning. Ved internatkurserne er priserne også inkl. overnatning. Medlemspriserne er gældende både for dem med personligt og/eller virksomhedsmedlemsskab. I henhold til momslov-givningen vil opkrævningen af kursusafgiften være tillagt moms.

Se de aktuelle priser under "Det nye SR-Akademi fra 2016" selvom du er startet på SR-Akademiet tidligere end 2016. 

Fakturering
Faktureringen sker umiddelbart inden afholdelsen af det pågældende kursus. Betalingsfristen er på 14 dage. Fakturering af startgebyret bliver udsendt inden afholdelse af modul 1.

Afbudsregler
Afbud eller anmodning om overførsel fra et modul til et andet skal altid ske på mail og afregnes efter følgende satser:

 • 0 - 2 uger før start = afgiften faktureres 100%
 • 2 - 4 uger før start = afgiften faktureres 50%
 • 4 - 6 uger før start = afgiften faktureres 20%

Hæftelse for forfalden kursusafgift
FSR - danske revisorer forbeholder sig ret til at søge forfalden kursus-afgift betalt af kandidatens arbejdsgiver, dvs. den person som via sin underskrift på tilmeldingsblanketten, har givet sin accept af tilmelding af en kandidat til SR-Akademiet.

Kontakt

 • Line Wøldike

  Chefkonsulent Cand.merc.HRM

  3369 1080
  4193 3180
 • Lene Müller

  Uddannelseskoordinator

  4193 3132
 • Lisa Abel Christensen

  Uddannelseskonsulent Cand.Mag

  4193 3142