Undervisningsforløb

Det er en forudsætning for et godt forløb og en god eksamen, at kandi-daten selv yder en meget målrettet og seriøs indsats. Kandidaten bør betragte undervisningen på SR-Akademiet som hjælp til selvhjælp.

Alle kandidater bliver inddelt i faste arbejdsgrupper, som anvendes gennem hele SR-Akademi. Vi anbefaler, at der også mellem modulerne sker erfaringsudveksling og forberedelse i arbejdsgrupperne.

FSR - danske revisorer forbeholder sig ret til, at videregive oplysninger om kandidatens eventuelle fravær fra de enkelte moduler og løbende opgaveaflevering mv. til den pågældendes virksomhed, såfremt det skønnes nødvendigt.

Du kan se SR-Akademi forløbet her

Før et modul
Der er adgangskrav til de enkelte moduler i form af følgende:

 • En skriftlig opgave inden modulet (2, 4 eller 6 timers opgaver)
 • Multiple choice test (30 spørgsmål, skal bestås med 90% rigtige, der er 99 testforsøg)
 • Materialet på litteraturlisten skal læses (grundlæggende cand.merc.aud. stof)

Såfremt adgangskravene ikke opfyldes, kan kandidaten ikke deltage på det aktuelle modul og må derfor vente til det følgende år.

Ovenstående materiale vil blive tilgængeligt på It portalen cirka 10 uger før hvert modul starter. Hver kandidat modtager individuelle rette- bemærkninger som feedback på de skriftlige opgaver.

Rettebemærkningerne vil blive sendt på email til kandidaten tirsdagen før hvert modul (der kan ske undtagelser), så kandidaten har mulighed for at snakke rettebemærkningerne igennem med sin mentor inden modulet afholdes.

En del af selve undervisningsmaterialet bliver også tilgængeligt på It portalen inden hvert modul afholdes. Der bliver altid sendt en mail ud, når der er uploadet nyt materiale på portalen.

Under et modul
Det er nødvendigt at kandidaten har 100% fokus på modulet og under- visningen. Det betyder, at der ikke er tid til at arbejde, sende e-mails eller private aktiviteter. Der er typisk et fuldt program fra kl. 8.30 til 21.00 i modul ugerne.

Der vil løbende blive uploadet undervisningsmateriale på It portalen efter behov. Derudover vil der på hvert modul blive udleveret en ringbinds- mappe til diverse handouts og øvrige papirer. Hver kandidat medbringer sin egen PC, som er et undervisningsredskab i forhold til noter, gruppearbejde osv..

Efter et modul
Opgaven efter modulet bliver uploadet på It portalen umiddelbart efter modulet er færdigt. I lighed med opgaven før modulet, vil kandidaten modtage rettebemærkninger retur som feedback.

Typisk modtager kandidaten rettebemærkningerne 4-5 uger efter afleveringsfristen. Vi anbefaler, at rettebemærkningerne diskuteres med kandidatens mentor – og er der brug for ekstra uddybelse, er kandidaten velkommen til, at henvende sig til den pågældende retter.

Øvrigt
Vi laver elektroniske evalueringer efter hvert modul og andre arrangementer. Derudover foretager vi en mindre elektronisk evaluering mellem modulerne 1-4.

SR-Akademiets indhold afstemmes løbende med Revisorkommissionen for at sikre, at der er en god harmoni mellem undervisningen og de krav, Revisorkommissionen stiller til kandidaterne til revisoreksamen. SR-Akademiets fortsatte udvikling og evaluering er forankret i SR-Akademiudvalget, der gerne modtager feedback og ideer. Læs mere om SR-Akademiudvalget her.

Kontakt

 • Line Wøldike

  Chefkonsulent Cand.merc.HRM

  3369 1080
  4193 3180
 • Lene Müller

  Uddannelseskoordinator

  4193 3132
 • Lisa Abel Christensen

  Uddannelseskonsulent Cand.Mag

  4193 3142