Milliarder på spil på Christiansborg

Digital SignaturDet summede af politik og liv i det gamle provianthus på Christiansborg, hvor FSR – danske revisorer, HK Stat og LO den 10. oktober havde inviteret til en såkaldt høring under overskriften ’Milliarder på spil’ om SKATs aktuelle krise.

Provianthuset var oprindeligt en del af Christian den 4.s krigshavn og tjente som forrådsmagasin for flåde og hær. Den 10. oktober var soldaterne skiftet ud med politikere, og det militære forråd erstattet af frisksmurte roastbeefsandwiches, kaffe og kager.

Politikere fra begge fløje af folketingssalen blandede sig i salen med organisationsfolk og embedsmænd fra centraladministrationen. Alle var kommet for at høre, hvordan et skattegab på næsten 23 milliarder kroner ifølge HK, LO og FSR – danske revisorer kunne nedbringes og en del af pengene komme i statskassen. Skattegabet er forskellen mellem statens potentielle skatteindtægter og de faktiske skatteindtægter.

Dagens vært, Jesper Petersen (S) og medlem af folketinget, bød velkommen til de cirka 70 gæster. Indledningsvis takkede han HK, LO og FSR – danske revisorer for initiativet til konf erencen, der sætter så markant fokus på skattevæsenet. På Christiansborg har der i for mange år været et ensidigt fokus på omkostningerne ved SKAT. Derfor så han frem til en høring om nye løsninger og investeringer.

Moderator Jacob Rosenkrands, der til daglig er vært på DR2s Deadline, satte rammerne for dagen. “I dag skal vi ikke diskutere fortidens synder i SKAT, for så skulle vi alle sammen have været på internat i stedet for en halvdagskonference,” jokede han og fremhævede i stedet vigtigheden af at se fremad på løsninger og fælles definitioner.

Flere kontrolmedarbejdere i SKAT
Helt centralt for dagens tema var præsentationen af en ny analyse af skattegabets betydning for det såkaldte finansielle råderum. Analysen, der blev præsenteret af Martin Kristian Brauer fra konsulenthuset Højbjerre, Brauer og Schultz, viser, at det er muligt at forøge statens indtægter med omkring 3,8 milliarder kroner årligt eksempelvis ved at ansætte 1.000 flere kontrolmedarbejdere i SKAT til at kontrollere landets virksomheder. Virksomhederne står nemlig for langt den største del af skattegabet, fremgår det af rapporten.
  
Herefter var det en veloplagt skatteminister, Karsten Lauritzen (V), der indtog scenen. Hans ambition er, at vi får en bedre skattekontrol, end vi har i dag, forklarede han. Derfor har han også afsat yderligere 400 millioner kroner til ekstra skattekontrol de næste fire år – hvad der svarer til cirka 130 ekstra kontrolmedarbejdere. Han erklærede sig i øvrigt enig i, at flere kontrolmedarbejdere vil føre til, at der kommer flere penge i statskassen, men samtidig stillede han sig tvivlende over for, om alle  kontrolmedarbejdere er i stand til at oppebære deres egen løn igennem øget kontrol.

Herefter var det værternes tur til at tage dagens tema under behandling.

Rita Bundgaard, formand for HK Stat, påpegede med henvisning til SKATs kuldsejlede it-system EFI, at it-sporene i SKAT skræmmer. “Der er for mange eksempler på, at man har høstet gevinsterne, inden systemerne har virket.”

Forinden havde LO-formand Lizette Risgaard, betonet, at det ville være rart, hvis nogle af de 23 milliarder kroner i skattegab, som samfundet har til gode, kom i statskassen.

Tillid er godt, men kontrol er også vigtigt
FSR – danske revisorers egen Charlotte Jepsen tog tråden op og slog fast, at “tillid er godt, men kontrol er også vigtig”. Hun fremhævede, at SKAT selv vurderer, at 10 procent af virksomhederne bevidst snyder i skat. Omregnet svarer det til cirka 70.000 virksomheder. “Det må være et minimum at disse virksomheder kontrolleres,” mente direktøren. Løsningen er ifølge Charlotte Jepsen en kontrolindsats, der går på tre ben.

“For det første skal der ansættes flere kontrolmedarbejdere i SKAT. For det andet skal der investeres i udbygning af den digitale kontrol. For det tredje skal politikerne tage ved lære af de gode erfaringer fra personområdet og bruge en uafhængig tredjemand, eksempelvis en revisor til at indberette eller kontrollere indberetningerne, mod at virksomhederne opnår bedre vilkår,” lød det fra Charlotte Jepsen.

Arrangementet sluttede med en livlig paneldebat, hvor blandt andre Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkær (DF) og direktør Kent Damsgaard (DI) blev udfordret af værterne og moderator Rosenkrands. I panelet var der bred enighed om, at der skal være en effektiv skattekontrol herhjemme, og at det blandt andet kræver flere kontrolmedarbejdere i SKAT.  DIs Kent Damsgaard gjorde sig til talsmand for, at skattesnyd er unfair skattekonkurrence. Netop derfor er der behov for at komme efter de 10 procent snydere, sagde han, men betonede samtidig, at der er behov for at finde en balance. Kontroltryk skal balanceres af  forenkling, mente DI direktøren og fremhævede, at kompleksiteten i skattevæsenet er stor, hvilket er byrdefuldt for virksomhederne.

Fra flere sider var der desuden stor opbakning til at bruge revisorerne mere aktivt i skattekontrollen, eksempelvis gennem det moms- og skattetjek, som skatteministeren netop havde lanceret samme dag. Charlotte Jepsen var ifølge eget udsagn vågnet glad til nyheden om, at der indføres et frivilligt moms- og skattetjek, som giver fordele til de virksomheder, der lader sig kikke over skulderen. “Der er tale om et banebrydende samarbejde imellem en offentlig myndighed og en privat aktør,” lød det fra FSR – danske revisorers administrerende direktør.

En af dem, der godt kan se fordele ved sådant et samarbejde er formand for HK Stat, Rita Bundgaard.

“Dagen i dag viser lige præcis, at når vi arbejder sammen om at skabe faktuel viden og kommer med virkelighedsbetragtningerne – også fra medarbejderne i SKAT – så er det muligt at få politikerne i tale på en helt anden måde. Vi lukker alle sammen lidt mere op for at være nysgerrige på hinanden. Vi ser den samme overordnede betragtning, selvom vi har forskellige interesser at pleje. Der er ingen tvivl om, at i HK Stat ser vi rigtig gerne, at der kommer flere medarbejdere i SKAT, men vi ser også rigtig gerne, at de får de rigtige værktøjer at arbejde med; det er både digitalisering, det er flere kollegaer og det kunne også være flere kollegaer i et privat samarbejde med eksempelvis revisorerne.”

På trods af to en halv times koncentreret skattedebat uden pause var næsten samtlige  sæder i salen fortsat besat, da Jacob Rosenkrands takkede oplægsholdere og deltagere. Uden for på gangen lå stadig en del urørte sandwiches, men få benyttede lejligheden – alle havde fået rigelig ‘food for thought’.

Kontakt

  • Anders Lau

    Kommunikationschef - presse og public affairs

    3369 1047
    4193 3147