Must win battles

I FSR-danske revisorer har vi prioriteret følgende temaer, hvor det er afgørende, at branchen har succes frem mod 2018:

 

 

SIKRE KERNEYDELSERNE

FSR – danske revisorer skal sikre, at branchen har en central rolle i forhold til moderne finansiel rapportering med verificerede informationer af høj kvalitet.

MÅL:
Antallet af revisorerklæringer fastholdes på niveau med 2015.

85% af virksomhederne har en revisorerklæring på regnskabet,
og hovedparten har revision.

Årsregnskaberne anses som den centrale informationskilde og
anvendes i udviklingen af dansk erhvervsliv.

Der vil være flere områder at erklære sig om. 

UDVIDE MARKEDET

FSR –danske revisorer skal vinde nye markeder og forretningsområder til branchen gennem liberalisering af markeder og synliggørelse af branchens værdi i forhold til den offentlige sektor.

MÅL:
Bidrage til en effektiv behandling af kriseramte virksomheder.

Der udvikles en standard for
forvaltningsrevision.

Omsætning for forvaltnings-
revision er markant øget inden
udgangen af 2018. 

   

SIKRE OMDØMMET

FSR – danske revisorer skal sikre branchens omdømme baseret på et højt generelt kvalitetsniveau i både revisions– og rådgivnings-
ydelser, som troværdig rådgiver
med høj integritet, etik og kvali-
tetsydelser på paletten.

MÅL:
Ni ud af 10 virksomheder opfatter revisor som troværdig rådgiver med høj integritet og etiske standarder.

80% af virksomhederne ser revisor som fortrukken rådgiver.

Markant færre indbringelser for
Revisornævnet. 90% efterlever
givne advarsler.

Relevante og centrale aktører
deltager i foreningens årsmøde.

 

 

 

 

 

 

SIKRE BRANCHENS ROLLE I DIGITALISERINGEN

FSR –danske revisorer skal sikre,
at revisorbranchen er på forkant
og medvirke til, at branchen har
de nødvendige kompetencer og
relevante ydelser i en digital og
datadrevet virkelighed.

MÅL:
Regnskabsdata og andre verificerede informationer bliver centrale i udbredelsen og brugen af Big Data.

Erklæring på opbevaring og
behandling af persondata.

CaseWare er det brancheførende
revisionssystem med relevante
analyse- og benchmarksværk-tøjer.

Indflydelse på den offentlige
digitaliseringsstrategi.