Vision og mission

  Vores vision:

FSR – danske revisorer skal som repræsentant for revisorbranchen bidrage til et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv og en effektiv offentlig sektor med transparent og troværdig information, uafhængig ekspertviden og kompetent rådgivning.

 

 Vores mission:

 FSR - danske revisorer er sat i verden for at skabe værdi for sine medlemmer og medlemsvirksomheder. Foreningen arbejder efter:

  • At sikre revisorbranchens legitimitet og relevans ved at profilere den værdi branchen skaber.
  • At sikre revisorbranchen optimale ramme- betingelser og varetage revisionsfirmaernes faglige og politiske interesser, både natio- nalt og internationalt.
  • At være revisorbranchens talerør i den bredere debat.
  • At sikre kvaliteten i branchen ved at under- støtte medlemmerne fagligt og forretnings- mæssigt med kvalitetsstyring, faglige værk- tøjer, forretningsunderstøttende ydelser og relevant efteruddannelse.
  • At bidrage til at sikre tilgangen af kvalificerede kandidater fra universiteterne til branchen, og at det fortsat er muligt at uddanne revisorer i både store og små revisionsfirmaer.
  • At skabe en effektiv og ansvarligt drevet forening, hvor der er sammenhæng mellem medlemmernes betaling og medlemsservicen.
  • At foreningens sekretariat er en attraktiv og velfungerende arbejdsplads med kompe- tente, engagerede og motiverede med- arbejdere