Federation of European Accountants/Fédération des Experts Comptables Européens (FEE)

Den europæiske revisororganisation, Federation of European Accountants/Fédération des Experts Comptables Européens (FEE), blev etableret i 1987 som en videreførsel af aktiviteterne i de to tidligere europæiske revisororganisationer, Union Européenne des Experts Comptables, Économiques et Financiers (UEC) og Group d'Études des Experts Comptables de la CEE.

FEE's formål er bl.a. at varetage den europæiske revisorprofessions interesser i bredest mulig forstand under hensyntagen til offentlighedens interesser i det arbejde, som revisorerne udfører. FEE varetager professionens interesser i forhold til EU og repræsenterer den europæiske profession på internationalt plan.

FEE består idag af 43 revisorforeninger mv. i 32 europæiske lande. I Danmark er FSR medlem af FEE.

http://www.fee.be