Nordisk Revisor Forbund (NRF)

Nordisk Revisor Forbund (NRF) er en sammenslutning af revisorforeningerne i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island.

NRF blev stiftet i 1932 og er formentlig den ældste, endnu eksisterende internationale sammenslutning af revisorforeninger.

Fra Danmark deltager FSR. Desuden deltager FRR - med observatørstatus - siden 2006.

NRF's medlemsforeninger deltager aktivt i den europæiske og internationale udvikling via erfaringsudveksling og via fælles nordisk repræsentation i flere af FEE's og IFAC's organer. Idéen hermed er, at de fem landes revisorforeninger, der hver for sig er relativt små i international målestok, samlet kan bidrage med øget styrke i professionens internationale udvikling, og derved få øget indflydelse.

Det samlede antal medlemmer i de fem nordiske lande er 16.000.