Notat: Selskaber med begrænset hæftelse

Der er sket en betydelig stigning i antallet af selskaber med begrænset hæftelse, hvor ejeren ikke hæfter selskabets kapital.

 

Hovedkonklusioner fra undersøgelsen:

  • Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500 i 2014. Svarende til en stigning på over 150 pct.
  • I samme periode er kapitalkravet til anpartsselskaber lempet tre gange fra 125.000 kr. i 1996 til 50.000 kr. i 2013.
  • Næsten hver fjerde nystiftede selskab i 2014 var et Iværksætterselskab (IVS). Et IVS er en særlig type anpartsselskab, hvor kapitalkravet er 1 kr. ved stiftelsen.
  • Krav til revision og regnskabsoplysninger er lempet adskillige gange siden 2004. 46.000 selskaber med begrænset hæftelse har indtil nu fravalgt revision eller en udvidet gennemgang af regnskaberne.
  • Store underskud og høj gæld i selskaber med begrænset hæftelse. Sammenlagt er der ekstern gæld for 1.200 mia. kr. i disse selskaber.

FSR - danske revisorer, erhvervspolitisk direktør, Tom Vile Jensen:

"Det er vigtigt, at vi bevarer åbenheden og gennemsigtigheden i forhold til vores ApS’er og A/S’er, så alle får gavn af de muligheder, der ligger i disse selskabsformer. Det betyder også, at der skal være tilstrækkelig og troværdig information i deres årsregnskaber, så det giver mening for beslutningstagere at søge oplysninger der. Det er en samfundsmæssig billig måde at skabe transparens og holde erhvervslivets transaktionsomkostninger nede på.”