Tak for et godt Revisordøgn*2016

FSR – danske revisorers årsmøde med fokus på ”Fremtidens Skat – kontrol versus konkurrence” er vel overstået. Det var glædeligt at se, at så mange medlemmer mødte op til et så kompliceret tema, hvor heppekoret indimellem kan synes langt væk.

Formålet med årsmødet var at få en nuanceret debat og konstruktive drøftelser omkring fremtidens skat. Og det synes jeg, vi fik. Derfor skal der også lyde en stor tak til de oplægsholdere, som var med til at gøre dagen inspirerende.


Hvidvask, risici og ressourcer  
Til årsmødet undrede Ulrik Nødgaard sig på den finansielle sektors vegne over, hvorfor revisorerne ikke har flere indberetninger om hvidvask. Det er der to forklaringer på: 1) Revisorerne håndterer ikke transaktioner, og 2) hvis man vil vaske sorte penge hvide, så er det ikke en revisor, man opsøger.

Anders Götzche fra Lundbeck fremhævede bl.a. risici som følge af, at SKAT løbende indskrænker praksis. Det gør det svært at indberette den korrekte skat. Så selv om virksomhederne i vores undersøgelse siger, at skat ikke har betydning for konkurrenceevnen, så kræver det ressourcer at sikre, at virksomhederne er compliant på skatten. Derfor argumenterede vi for, at enkle og harmoniserede regler er en vigtig del af svaret på de problemer.

Afslutningsvist spurgte Skatteminister Karsten Laurtizen humoristisk, hvor vi ville sende ham hen, efter han havde været hos både advokaterne og bankerne, for at høre om deres rolle i sagen om de såkaldte Panama Papers? Ja, vi kender den politiske flaskeleg, men den vil vi ikke være med i.


Tre konkrete forslag:
Selvom kampen er fælles, vil vi i FSR – danske revisorer gerne være med til at sætte dagsordenen for nogle fornuftige og langtidsholdbare løsninger. Derfor fremlagde vi på årsmødet tre konkrete forslag, som skal gøde jorden for en mere effektiv skattekontrol. Vi foreslog:

Selvom kampen er fælles, vil vi i FSR – danske revisorer gerne være med til at sætte dagsordenen for nogle fornuftige og langtidsholdbare løsninger. Derfor fremlagde vi på årsmødet tre konkrete forslag, som skal gøde jorden for en mere effektiv skattekontrol. Vi foreslog:

1) at myndighederne ubureaukratisk udveksler oplysninger om virksomhedernes skattebetaling

2) at virksomhederne formulerer en skattepolitik 

3) at der oprettes et skatterådgivernævn.

Forslagene afspejler et ønske om at finde en fornuftig balance mellem myndighedernes kontrol og virksomhedernes konkurrenceevne. De afspejler, at vi tror på, at meget kan løses gennem mere gennemsigtighed. Og de afspejler, at vi som professionelle aktører og rådgivere gerne vil påtage os en del af ansvaret og bidrage til løsningen med en høj etisk standard for skatterådgivning.


Næste skridt

Men kampen stopper ikke ved de tre forslag. Næste skridt fra foreningens side bliver at overbevise politikerne om, at de internationalt skal blive enige om at harmonisere skattereglerne og lukke alle skattely. For før forsvinder problemerne ikke.

Heldigvis har vi en lang række partier, erhvervsledere og ikke mindst foreningens medlemmer i ryggen. Så kampen tager vi med oprejst pande.


Se præsentationer og billeder fra dagen

Se præsentationen fra dagen.

Se billeder fra dagen.

  

Tak for Revisordøgn*2016 – vi ses til næste år.