Viden om SMV’erne

Brugerevalueringen af Væksthusene viser, at revisor er en nøglefigur når det kommer til at sikre et stærkt iværksætterklima. Faktisk er revisor den rådgiver, som SMV’ere oftest køber rådgivning hos.

Under Viden om SMV’erne kan du finde analyser, nøgletal, rapporter og ny viden om SMV-segmentet. Du kan også læse mere om erfaringer for samarbejdet mellem SMV’ere og revisorer/rådgivere.
Eksempelvis viser den seneste brugerevaluering fra Erhvervs- og byggestyrelsen, at iværksætterne og SMV’erne oftest efterspørger rådgivning inden for økonomi, når de henvender sig i de regionale væksthuse.

Vi vil løbende holde siden her opdateret med status, tendenser og seneste nyt om SMV-segmentet i Danmark.

Nøgletal om SMV’erne i den private sektor
Antal fuldtidsansatte: 721.659
Andel beskæftigede/ansatte i Danmark: 32,2 pct.
Andel beskæftigede /ansatte i det private: 52,8 pct.
Omsætning: 1.755.098 mio.kr.
Andel af omsætning i det private: 57 pct.
Kilde: CESFO Årsrapport 2009 og FSR-beregninger.

Analyser og rapporter om SMV'erne:

Brugerevaluering af væksthusene

Årsrapport fra Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning

Iværksætterindekset

Vækstredegørelse for Vækstmidtprogram udgivet juni 2010 (Region Midtjylland)

Evaluating the Effect of Soft Business Support to Entrepreneurs in North Jutland

Effektmåling af videnpilotordningen for SMV’ere