Om os

FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

DEN STRATEGISKE RETNING:

 • FSR - danske revisorer understøtter og profilerer en revisorbranche, som er relevant og skaber værdi ved at sænke de samfundsmæssige transaktionsomkostninger og tilføre tillid og troværdig hed til finansielle og ikke-finansielle data i virksomhederne og den offentlige sektor.

 

 • FSR - danske revisorer sætter dagsordenen og markerer revisor- branchen i den bredere erhvervs- og samfundspolitiske debat med analyser, synspunkter og løsninger på erhvervslivets og dansk økonomis udfordringer. Foreningen tager initiativer og gennemfører udadvendte aktiviteter med en appel, som er bredere end den snævre branchepolitiske, men som læner sig op ad revisors opgaver og funktioner.

 

 • FSR - danske revisorer sikrer revisorbranchens optimale ramme- betingelser og understøtter medlemmerne i effektivt at kunne levere erklæringsydelser samt konstruktiv og løsningsorienteret rådgivning til private og offentlige virksomheder. Foreningen skal være politisk på forkant og orienteret mod faglige og politiske tendenser – både nationalt og internationalt. 

 

 • FSR - danske revisorer er eksponent for revisorbranchens høje standarder. Foreningen værner om branchens troværdighed som offentlighedens tillidsrepræsentant med kvalitet som adelsmærke og betingelse for at være medlem. Det har konsekvenser ikke at leve op til adelsmærket, uanset om man agerer inden for eller uden for den specifikke rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. Kvalitet og faglighed er fundamentet for foreningens aktiviteter. Sammen med branchen tager foreningen et ansvar for til stadighed at løfte revisionskvaliteten.

 

 • FSR - danske revisorer er revisorbranchens foretrukne leverandør af faglige informationer, faglige kurser og fagligt indhold. Foreningen arbejder aktiv for at udvikle ydelser, der skaber kvalitet og effektivitet i revisionsfirmaerne. Foreningen leverer forretningsunderstøttende service til den enkelte revisorforretning – både som en del af kontingentet og på kommerciel basis. 

 

 • FSR – danske revisorer er en effektiv drevet forening, der ud over medlemskontingentet har betydende kommercielle indtægter, som et vigtigt bidrag til at finansiere foreningens aktiviteter.

 

LÆS MERE OM FORENINGENS STRATEGI, VISION OG VÆRDIER.

FAKTA OM FORENINGEN:

 • foreningen blev etableret den 12. januar 1912
 • foreningen ledes af en bestyrelse og et bestyrelsesnedsat forretningsudvalg.
 • den daglige drift forestås af et sekretariat.
 • foreningen har til huse i Revisorernes Hus i Kronprinsessegade 8, 1306 København K.
 • FSR - danske revisorer har 5.000 person medlemmer, som repræsenterer 600 medlemsvirksomheder.
 • Den 19. maj 2011 fusionerede FSR med Dansk Revisorforening og REVIFORA og blev til FSR - danske revisorer.

Kontakt

 • Peter Dahl Høiberg

  Direktionsassistent

  4193 3141
Strategifolder 2016
Hjertestarter netværket kort