Slides fra Sikkerhed og Revision 2013

Her kan du hente slide-decks fra årets konference. Indlægsholdernes præsentationer vil løbende blive lagt op.

Program for konferencen: "Sikkerhed og Revision 2013"
Konferencens deltagerliste: "Deltagerliste 2013"

Indlæg torsdag den 5. september 2013:

Kl. 11.30-12.15:
 "Virksomhedsledelsens sikkerhedsovervejelser"
v/CFO Jens Lund, DSV

Kl. 13.15-14.00: 
Stream A - "Er en anvendelig beredskabsplan lig med en beredskabsplan uden revisionsanmærkninger?"
v/ Peter Vestergaard, Vice President IT Service Management in Technology & Operations, Danske Bank

Stream B - "Hvad er væsentligt for et IT tilsyn med ambitioner?"
v/ Alexander Trolle, IT-inspektør og Kamilla Hjølund, vicekontorchef Finanstilsynet

Stream C - "Finansiel Revisors ønsker til IT-revisor"
v/Henrik Wellejus, partner, leder af revision Deloitte

Kl. 14.00-14.45: 
Stream A - "Fysisk sikkerhed og sikring er udfordret; hvad medfører det af ændringer til forantaltninger og tankegang?"
v/ Thomas Baltzer Joensen, Chief Security Officer, Bankernes Kontantservice 

Stream B - "Risk enabled performance management" 
v/ Dr. Jim Gustafsson, Head of Nordic Quantitative Advisory Services, E&Y

Stream C - "Samarbejdet mellem intern og ekstern revisor - og ISA 610"
v/ Dorte Tolborg, Regional Chief Officer Codan, formand for IIA

Kl. 15.00-15.45:
"Bestyrelsens håndtering af risici"
v/ Brian Christiansen, leder af RiskAssurance, PwC

Kl. 15.45-16.30:
"How do threats from the new technology affect IT professionals?"
v/ Ross Alexander Richards, Chief Internal Auditor, GIA IT & banking products, Nordea

         

Indlæg fredag den 6. september 2013: 

Kl. 9.00-9.45
"Hvad skal vi sige til ledelsen?"
v/ Thomas Gi Scharf, Head of Internal Audit, KMD

Kl. 9.45-10.30
"How to get best value out of the risk assessment"
v/ Raini Mihkelson, Head of Information Security, Danske Bank Estonia

Kl. 10.45-11.30
Stream A -"Nye koncepter for brugerrettighedsstyring i Forsvaret"
v/ oberstløjtnant Bent Brundtø, Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste

Stream B - "EU initiativer på informationssikkerhedsområdet"
v/ Henrik Udsen, Professor, Københavns Universitet

Stream C - "Risikobaseret tilgang til revision -hvordan får vi egentlig forholdt praktisk til ISA 315"
v/Henrik Nørgaard, partner, Ernst & Young og Thomas Kühn, Executive Director, Ernst & Young

Kl. 11.30-12.15
Stream A - "Lever Agil udvikling stadig i det vilde vesten?"
(Tillægsslides "Agile")
v/ Svend Madsen & Martin Falck-Hansen, System managers, Nationalbanken

Stream B - "Er fremtiden nem for NemID?"
v/ John Christensen, Senior Business Manager, Nets DanID

Stream C - "Risikobaseret tilgang til revision" -Fortsat fra tidligere sektion
v/Henrik Nørgaard, partner, Ernst & Young og Thomas Kühn, Executive Director, Ernst & Young

Kl. 13.15-14.00
"Security events in Norway"
v/ Stig Haudahl, Security Manager, DSS i Norge

Kl. 14.15-15.00
"Krisehåndtering - og hvad kan man lære af det?"
v/ Per Gullestrup, Partner, Clipper Group A/S

                                                                       

Kursuskaravanen

Målrettet efteruddannelse i Aalborg, Næstved, Herning, Nordsjælland, Roskilde, Aarhus, København, Kolding, Esbjerg og på Fyn. 

Foreningens nye efteruddannelses-
tilbud kommer ud i hele landet!

Læs mere...