03. januar 2019

Ugens kommentar 2019

2019: Et år i moralens, etikkens og ansvarlighedens tegn

Kommentar, 3. januar


Charlotte Jepsen Administrerende direktør
pow@sfe.qx 4193 3198"Med betroede positioner følger et særligt ansvar og en særlig pligt til at gøre sit bedste, dér hvor man er sat". Citatet stammer fra dronningens nytårstale og er en slet skjult hentydning til en række sager om blandt andet hvidvask og systematisk snyd med udbytteskat, der har trukket overskrifter i 2018.

Denne moralske opsang fra landets regent er en reaktion på et annus horribilis, hvor forretningsetikken har vist sig at være udfordret i flere tilfælde – både nationalt og internationalt. Der er herhjemme en opfattelse af, at samfundskontrakten er brudt, og modreaktionen har været vigende tillid til erhvervsliv, det politiske system og samfundets bærende institutioner.

Konsekvensen er, at det moralske kompas i samfundet har skiftet retning. Det handler ikke længere alene om at følge lovens bogstav, men i lige så høj grad om at efterleve lovgivningens intentioner og i det hele taget være opmærksom, hvad der i den brede offentlighed anses for ret og rimeligt. Den fremsynede virksomhed, som vil undgå at komme i "bad standing", indtænker etiske hensyn og gør samfundsmæssig værdiskabelse til en del af forretningsmodellen.

Det er en udvikling, der er kommet for at blive. Der er en forventning om, at virksomhederne opfører sig ordentligt, agerer ansvarligt og er i synk med den offentlige opinion.

I Danmark forstærkes den politiske reaktion af, at vi traditionelt er et samfund stort set uden korruption og med stor tillid til hinanden og samfundets institutioner. Det blev understreget af statsministeren under en spørgetime i Folketinget i efteråret, hvor han slog fast, at han føler sig "totalt svigtet" og er parat til at gennemføre den nødvendige regulering i kølvandet på sagerne om hvidvask og svindel med udbytteskat.

Det er i det landskab, revisorbranchen som en profession med en betroet position skal agere i de kommende år. I den situation er det vigtigt, at branchen er synlig og spiller aktivt ind til de samfundsmæssige udfordringer med faglighed, fakta, synspunkter og konkrete løsninger.

Tillid, transparens og høj etik er kernen i vores ydelser, og det er netop, hvad der efterspørges både i den brede befolkning og blandt politikerne. Med kontrol og compliance som væsentlige elementer i vores ydelser, kan vi medvirke til at forebygge svigt i kontrolsystemer og ulovligheder samt inspirere til ansvarlig adfærd. Revisorerne kan med afsæt i den betroede position som offentlighedens tillidsrepræsentant være relevante og gøre en forskel, hvis samfundet ønsker det.

Og det er netop udgangspunktet for foreningens nye treårige strategi. Vi kalder strategien "Når troværdighed tæller". Fordi det handler om et tilvalg af revisorbranchen. Fordi troværdighed er kernen i leverancen. Og fordi det refererer til konsekvensen eller resultatet af tilvalget. Strategien præsenteres på SMV-Forum*2019 den 16. og 17. januar i Vejle.

Godt nytår

Medlemsfordele

Med et medlemsskab får du bl.a.

Et politisk talerør
Analyser og surveys
Rabat på kurser

Bliv medlem af FSR

Tilmeld dig nu