Forskellen mellem en revisorelev og en trainee

Uddannelse

Revisorbranchen vrimler med titler. Men hvad er det lige der er forskellen mellem en revisorelev og en trainee?

Revisorelev:
Revisorelevuddannelsen (kontoruddannelse med speciale i revision) er en toårig uddannelse, hvor du, mens du arbejder i en revisorvirksomhed, følger et undervisningsforløb på handelsskolen i seks uger fordelt over hele uddannelsesforløbet.

Forløbet sikrer en tæt kobling mellem teori og praksis. Som revisorelev kan du vælge mellem den almindelige revisorelevuddannelse og FSR – danske revisorers elevuddannelse, der udbydes på forskellige handelsskoler over hele landet.

Hvis du har afsluttet eux, tager revisorelevuddannelsen to år. Har du en gymnasial eksamen, eksempelvis en hhx eller en stx, bliver elevtiden forlænget fem til ti uger, da du skal tage et grundforløb. Du får elevløn under uddannelsen, og du har ikke nogen udgifter i forbindelse med dit skoleforløb. Du afslutter din elevuddannelse med en fagprøve. Når du har bestået den, er du revisorassistent.

Hvis du skal læse videre og blive fx statsautoriseret revisor, skal du udover revisorelevuddannelsen tage HD 1. og 2. del for at være klar til at læse cand.merc.aud. Du kan starte på HD 1. del, mens du er i gang med revisorelevuddannelsen.

Du kan læse mere om revisorelevuddannelsen her.

Trainee:
Traineeforløbet er ikke en standardiseret uddannelse, men et oplæringsforløb hos en revisionsvirksomhed.

Du kan både blive trainee lige efter du har afsluttet din ungdomsuddannelse eller senere i forløbet. Titlen trainee betyder at du er under oplæring og man kan ikke slutte hvilken uddannelse du har ud fra titlen ”trainee”.

Mange revisionsvirksomheder, der har trainees, har et internt uddannelsesforløb, som sikrer en tæt kobling mellem teori og praksis. Du vil typisk være ansat i en funktionærlignende stilling med almindelig ansættelsesvilkår herunder løn og opsigelsesvarsel.

Der er ingen eksterne fagprøver eller uddannelsesbevis når du er færdig som trainee.

Hvis du skal læse videre og blive statsautoriseret revisor, skal du ligesom revisoreleverne, tage en HD 1. og 2. del for at være klar til at læse cand.merc.aud. Du kan starte på HD 1. del, mens du er i gang med traineeforløbet. Hvis du har eksempelvis en financial controller er den adgangsgivende til HD 2. del. Vær opmærksom på, at du skal have to års erhvervserfaring for at kunne starte på HD 2. del.