Hvad er en godkendt revisor

”Revisor” er ikke en beskyttet titel, og det betyder at alle kan kalde sig revisor uden at have en uddannelse.

”Godkendt revisor” er en beskyttet titel ligesom statsautoriseret revisor og registreret revisor er.

Betegnelsen "statsautoriseret revisor" eller sammensætninger hermed må kun benyttes af en person, der er godkendt som statsautoriseret revisor, jf. revisorloven § 5, stk. 1.

Man må ikke kreere sin egen titel der kan forveksles med en godkendt, statsautoriseret eller registreret revisor. Det vil sige at det ikke er tilladt at kalde sig eksempelvis "autoriseret revisor" eller "statsgodkendt revisor". 

Det er ikke tilladt at benytte danske eller udenlandske betegnelser, der er egnet til forveksling hermed, jf. revisorlovens § 5, stk. 4.

Godkendt revisor er en samlebetegnelse for både en statsautoriseret og en registreret revisor.

En statsautoriseret revisor er derfor automatisk en godkendt revisor og må kalde sig begge dele, men en godkendt revisor er ikke automatisk en statsautoriseret revisor.

En registreret revisor er også automatisk en godkendt revisor og må kalde sig begge dele, men en godkendt revisor er ikke automatisk en registreret revisor.

Der er i alt 3.271 aktive godkendte revisorer i Danmark. Heraf er 1.373 registrerede revisorer og 1898 er statsautoriserede revisorer.

Kilde: Revisorbranchen 2019, cvr.dk

Godkendte revisorer har en lang og krævende uddannelse bag sig og er de eneste der for eksempel kan skrive under på, at et årsregnskab aflagt efter årsregnskabsloven er revideret. Betegnelsen ”godkendt revisor” er kort og lidt firkantet sagt et kvalitetsstempel og et bevis for at du har gennemgået en af de mest prestigefyldte uddannelser i Danmark. 

En del af de godkendte revisorer er ikke tilknyttet et revisionsfirma, det vil sige arbejder ikke som revisor i et revisionsfirma. Mange af dem arbejder i det private erhvervsliv som økonomidirektører, controllers eller med intern revision.