Hvad laver en revisor?

UddannelseOm revisor

En statsautoriseret eller registreret revisor har to primære fokusområder: revision og rådgivning. Som offentlighedens tillidsrepræsentant erklærer revisor sig om, hvorvidt en virksomheds regnskab giver et retvisende billede. Den anden del spænder over alle former for rådgivning af økonomisk karakter.

Virksomhedens sparringspartner
Med sin uddannelse, erfaring og uafhængighed er revisor kvalificeret til at revidere regnskab og yde alle former for regnskabsmæssig og skattemæssig assistance. Derudover rådgiver revisor virksomheden i dens forskellige livsforløb, bl.a. opstart, virksomhedsvurdering ved køb, salg, fusion eller opdeling, koncernstruktur, børsnotering og anden finansiering. Også i forbindelse med et generationsskifte er revisor den naturlige rådgiver for virksomhedens ejere.

Den statsautoriserede eller registrerede revisor har endvidere kendskab til tilskudsmuligheder, pensionsordninger, bogføringssystemer og edb. Revisor er derfor nyttig at have med i forhandlinger med pengeinstitut, advokat, skattevæsen osv. Dette giver også den mindre virksomhed en sikkerhed for optimale løsninger og rådgivning.

Derfor er revisor den naturlige sparringspartner for såvel den lille som den store virksomhed.

Når danske virksomheder skal pege på deres vigtigste rådgiver, er der ingen tvivl – det er revisor.

Spændende jobmuligheder
Jobbet som revisor er alsidigt og arbejdsdagene sjældent ens. Revisoren møder mange forskellige mennesker, virksomheder og brancher – og hver dag står revisor over for nye udfordringer.  

En uddannelse som statsautoriseret eller registreret revisor åbner døre til et spændende arbejdsliv, hvad enten du driver revisionsvirksomhed, bruger uddannelsen i en international organisation som EU eller til et højt kvalificeret job i erhvervslivet. Ved ansættelse uden for revisorbranchen vil revisor typisk deponere sin godkendelse i Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Hvis den ikke deponeres, skal revisor fortsat have en lovpligtig forsikring og skal løbende efteruddannes. Deponeringen kan senere søges tilbagekaldt, hvis revisor igen ønsker at beskæftige sig med revision. I så fald er der krav om, at revisor kan dokumentere at have efteruddannet sig i deponeringsperioden i overensstemmelse med lovens krav.

Læs mere om jobbet som revisor.
Læs om uddannelsen til revisor.