Hvordan ser kunderne på revisor

FSR - danske revisorer har i 2014 udarbejdet en brancheanalyse for revisorbranchen 2013. Her konkluderes det blandt andet, at revisorer nyder virksomhedernes tillid foran andre brancher, og at revisorerne har høj troværdighed.

Revisorerne er virksomhedernes foretrukne økonomirådgiver

Revisor har en unik position i dansk erhvervsliv som offentlighedens tillidsrepræsentant. Denne position opnår revisor fordi han optræder som en uafhængig tredjepart, når virksomhedernes regnskaber revideres. Dvs. at revisor tilfører tillid og troværdighed til informationen i regnskabet til gavn for virksomhedernes kunder, leverandører, bank og myndighederne – og dermed også for virksomhederne selv, som via revision kan opnå bedre samarbejdsvilkår med sine interessenter. Revisor oplever derfor stor tillid blandt virksomhederne, som anser revisor for en værdifuld sparringspartner.

Adspurgt om tilliden til forskellige typer af rådgivere vurderer virksomhederne derfor også at revisor er den type rådgiver, som de har størst tillid til.Virksomheder søger ofte ekstern rådgivning om økonomiske forhold, fordi det kan hjælpe virksomhederne til at skabe en sund økonomi. Når virksomhederne vælger, hvilken rådgiver de vil benytte vurderer de, at det er vigtigt at rådgiveren er troværdig, yder et grundigt stykke arbejde af høj kvalitet og til en konkurrencedygtig pris. De samme egenskaber vurderer virksomhederne desuden, at deres revisor besidder.

Foruden at revisor nyder stor tillid hos virksomhederne medfører den indsigt, som revisor opnår om virksomhedens økonomi via sin revision af regnskaberne, at revisor er den foretrukne økonomirådgiver. Adspurgt om revisor i kraft af sin revision af virksomhedernes regnskaber har de bedste forudsætninger for at yde kompetent rådgivning svarer hele 64 pct. af virksomhederne, at de er enige eller meget enige heri. Revisor har derfor et stort forretningspotentiale som rådgiver i virksomhederne.

Se mere om hvad en revisor laver her.

Se hele analysen af revisorbranchen 2013 her.