Årets optag på cand.merc.aud.-studiet på CBS

MedlemsnyhedSelvom antallet af studiepladser er sat op på cand.merc.aud.-studiet på CBS, er der fortsat rift om pladserne, da antal ansøgere til pladserne er steget forholdsmæssigt mere end antal pladser. Se årets antal ansøgere, antal optagne og baggrund for optaget her.

Uddannelse

Der har i år været 416 ansøgere til cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Business School - CBS, hvilket er en stigning på 19 procent i forhold til året før. Af de 416 ansøgere havde de 175 ansøgere HD-baggrund, og de resterende 241 ansøgere havde en baggrund som HA’ere eller anden adgangsgivende uddannelsesmæssig baggrund.

Antal studiepladser øget
Antal udbudte studiepladser fastlægger CBS selv hvert år, og det har siden indførslen af adgangsbegrænsning i 2013 ligget på 225-230 studiepladser.

Antallet af studiepladser på cand.merc.aud.-studiet på CBS er i år sat op fra 230 pladser til 250 pladser. CBS har besluttet at øge antallet af studiepladser efter opfordring fra branchen. Antal ansøgere er stigende og branchen har indikeret, at der er behov for de revisorkandidater, som CBS uddanner.

Årets optag
Der er optaget 256 studerende på cand.merc.aud.-studiet, hvilket betyder, at 160 ansøgere er blevet afvist.

”Vi er glade for at ansøgertallet til cand.merc.aud.-studiet igen i år er steget og vi har haft hele 416 ansøgere i år. At så mange søger om at læse cand.merc.aud. på CBS vidner om, at uddannelsen er højt respekteret og står for kvalitet”, siger Kim Klarskov Jeppesen, studieleder for cand.merc.aud.-studiet på CBS, og fortsætter: ”Vi har valgt at udvide antallet af studiepladser, men det store ansøgertal gør dog, at vi fortsat bliver nødt til at afvise mange ansøgere.”

At optaget på 256 studerende overstiger antal pladser, skyldes at CBS overbooker et par studiepladser, da der er erfaring med et mindre frafald.

Pladserne fordeles forholdsmæssigt ud fra ansøgernes uddannelsesbaggrund, det vil sige, at 110 er optaget på deltidsstudiet, hvilket udgør 43 procent af de optagne og de resterende 146 pladser er studerende på fuld tid. Dette følger stort set fordelingen fra optag 2016, hvor 43 procent af ansøgerne blev optaget på deltidsstudiet.

Erhvervskandidat er en ny måde at læse kandidatuddannelse på. Den er normeret til fire år og der er blandt andet krav om studierelevant arbejde. Det forventes at cand.merc.aud.-studiet fra efterårsoptag 2018 udbydes som erhvervskandidat på landets universiteter. Læs mere om erhvervskandidat her. 

Udvælgelsen af studerende sker på baggrund af en konkret helhedsvurdering af ansøgerens uddannelsesbaggrund. Der bliver lagt vægt på karakterer, dvs. enten ansøgerens karaktergennemsnit eller ansøgerens karakterniveau, hvis ansøgeren på ansøgningstidspunktet endnu ikke har et gennemsnit på ansøgningstidspunktet.

Se mere om adgangskravene til cand.merc.aud. på CBS her.

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Vinderne af Danica Prisen 2017

1. prisen på 30.000 kr. gik til Mikkel P. Andersen og Niklas R. Filipsen fra Aalborg Universitet

2. prisen på 20.000 kr. gik til Jeanet Juul Jensen og Steen Gammelgaard Hansen fra Syddansk Universitet

3. prisen på 10.000 kr. gik til Bünyamin Ulusoy og Martin Nielsen fra Syddansk Universitet

Læs mere om Danica Prisen her

Uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor

Der er mange veje til at blive statsautoriseret revisor i det danske uddannelsessystem. Fælles for dem alle er revisorlovens krav om en kandidateksamen, minimum tre års praktisk erfaring samt beståelse af revisoreksamen (tre skriftlige og en mundtlig eksamen).

(Klik på billedet for at se en stor version)

Se mere om selve uddannelsen til statsautoriseret revisor her.