CBS udbyder cand.merc.aud. som deltidsstudie

MedlemsnyhedFra første juli 2015 skal alle studerende på universiteterne være tilmeldt fuld tid. CBS har besluttet at udbyde cand.merc.aud.-studiet på deltid, så de studerende kan fortsætte med at arbejde og studerer sideløbende som hidtil.

Uddannelse

Alle studier på landets universiteter, herunder cand.merc.aud.-studiet bliver omfattet af studiefremdriftsreformen fra 1. juli 2015, hvorefter alle studerende på uddannelsen automatisk bliver tilmeldt som fuldtidsstuderende. Hvilket betyder tvangstilmeldinger til fag og eksaminer svarende til et fuldtidsstudie. Studiefremdriftsreformen gør det derfor vanskeligt at fastholde den nuværende praksis med at studere på deltid sideløbende med cand.merc.aud.-studiet.

Derfor har CBS besluttet både, at udbyde cand.merc.aud.-studiet som et heltids- og et deltidsstudie fra og med optaget 2015. Deltidsstudiet vil være brugerbetalt og fagene sælges enkeltvis og kan vælges inden for de fag, der udbydes på fuldtidsstudiet i det pågældende semester. Prisen er pr. fag kr. 8.000 og kr. 20.000 for kandidatafhandlingen, og den samlede pris for cand.merc.aud.-studiet på deltid bliver kr. 116.000.

Hvordan

Deltidsstudiet bliver en mulighed ved, at kombinere den faglige reform med en pædagogisk reform af cand. merc. aud.-studiet. De otte hovedfag og fire øvelseshold vil fra 2015 komme til at bestå af en kombination af storholdsforelæsninger og øvelseshold som set førhen på studiet. Storholdsforelæsningerne vil foregå i dagtimerne og blive videooptaget og gjort tilgængelig på CBS’ intranet Learn til de deltidsstuderende, der ikke kan komme om dagen. Øvelseshold vil ligge både om dagen og om aftenen, således at deltidsstuderende har mulighed for at følge disse efter arbejdstiden. 

CBS arbejder stadig på nogle detaljer i reformen af cand.merc.aud.-studiet, blandt andet indebærer studiefremdriftsreformen, at alle fuldtidsstuderende skal skrive kandidatafhandling på samme tid, hvilket giver stort pres på vejledere og censorer, men dette giver også mulighed for at iværksætte fælles initiativer som metodekurser og lignende. Der vil blive afholdt et informationsmøde for de studerende om reformen af studiet den 22. oktober 2014 kl 13.00-14-00 på Solbjerg Plads, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål til studieleder mv. 

   

Vil du vide mere om studiefremdriftsreformen, så læs mere her.

Læs hele artiklen fra CBS her.

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Bliv medlem af FSR Studerende

FSR – danske revisorer leverer viden om revision, regnskab og skat til mere end 5000 medlemmer – også viden, du som studerende kan få glæde af og som stiller dig stærkere i løbet af din studietid. Som medlem af FSR Studerende hjælper vi dig i at stå stærkere fagligt og opbygge et stærkt netværk.

Læs mere om FSR Studerende