Cand.merc.aud. som erhvervskandidat fra 2018

MedlemsnyhedUddannelses- og Forskningsministeriet har sendt udkast til lovforslag om erhvervskandidat i høring. Målet er, at loven træder i kraft 1. januar 2018, så universiteterne kan nå at udbyde erhvervskandidater til sommeroptag 2018.

Uddannelse

Så har Uddannelses- og Forskningsministeriet sendt udkastet til lovforslaget om erhvervskandidaten i høring. Erhvervskandidatordningen ønskes etableres som en forsøgsordning med en evaluering, hvor ministeren kan vælge at fortsætte eller (delvist) ophøre ordningen. Der er ikke fastsat et tidspunkt for evalueringen.

Erhvervskandidaten vil være en fireårig kandidatuddannelse udbudt med betingelser om studiefremdrift med videre, som vi kender fra den toårige kandidatuddannelse, dog selvfølgelig fastlagt efter at uddannelsen netop er normeret til fire år.

Tidsplanen for lovforslaget er:
* Udkast sendt i høring med høringsfrist 8. august 2017
* Fremsættelse af lovforslag for Folketinget i oktober 2017 (forventet)
* Ikrafttrædelse af lov om erhvervskandidat 1. januar 2018 (forventet)

Det er ministeriets forventning, at ved en vedtagelse af lovforslaget i efteråret 2017 og ikrafttrædelse pr. 1. januar 2018 vil det være muligt for universiteterne at få godkendt de uddannelser, de ønsker at udbyde som erhvervskandidatuddannelse således, at de første erhvervskandidater kan blive optaget som en del af sommeroptaget 2018.

Hvilke uddannelser kan udbydes som erhvervskandidatuddannelse?
Jf. udkast til lovforslag er det universiteterne selv, der beslutter hvilke kandidatuddannelser, de vil udbyde som erhvervskandidat. Det er en betingelse, at kandidatuddannelsen i forvejen er godkendt som toårig heltidskandidatuddannelse.

De enkelte universiteter skal ansøge om at udbyde en eksisterende heltidskandidatuddannelse som erhvervskandidat. Det er ministeren, der godkender eller afviser ansøgningerne. Ministeriet forventer, at en godkendelse vil ske på baggrund af eksempelvis beskæftigelsesgrad på det private arbejdsmarked, lav dimittendledighed og positive tilkendegivelse fra arbejdsmarkedsorganisationer om, at de vil ansætte erhvervskandidater.

Det er kriterier som i høj grad understøttes af de kendetegn, vi ser for cand.merc.aud.-uddannelsen.

Betingelser for at blive optaget på erhvervskandidat jf. udkast til lovforslag:
* Den studerende er i relevant beskæftigelse under hele uddannelsesforløbet
* Beskæftigelsen skal svare til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit

De enkelte universiteter beslutter selv, hvor mange studiepladser de vil udbyde som erhvervskandidatuddannelse sideløbende med heltids- og eventuelt et deltidskandidatstudie.

De enkelte universiteter fastlægger ligeledes selv krav til optagelseskriterier, som vi kender det fra den toårige kandidatuddannelse.

Se flere betingelser i udkast til lovforslag i nedenstående.

Det med småt:
* Studerende, der er optaget på erhvervskandidatuddannelsen, kan ikke modtage Statens Uddannelsesstøtte
* Universiteterne kan opstille betingelser om at en ansøger til studiet skal søge inden for en bestemt frist fra afslutningen af den adgangsgivende eksamen
* Retskravet om at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er en naturlig overbygning af bacheloruddannelsen, gælder ikke for erhvervskandidat

Når et ministerium udarbejder et lovforslag, vil der altid være betingelser, som vi er enige i og som vi synes er åbenlyse, og andre betingelser som vi ikke helt er tilfredse med. Det er noget af det, vi skal arbejde med i det videre forløb. Se nedenstående.

Videre forløb:
Vi er umiddelbart positive overfor Uddannelses- og Forskningsministeriets udkast til lovforslag om erhvervskandidatuddannelsen. Frem til høringsfristen i august vil vi dykke ned i detaljerne i udkastet, tale med interessenter og fortsat arbejde for at erhvervskandidaten bliver en realitet og at cand.merc.aud. bliver udbudt som erhvervskandidat. Om det bliver en succes - det skal I - aftagerne af kandidaterne - være med til at gøre det til.  

Se Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelsen) her.


Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Er du næste års revisions- eller regnskabstalent?

Bliver du færdig som cand.merc.aud.'er i perioden 1. juli 2017 -30. juni 2018? Så skal du ansøge om Danica Prisen 2018. 

Læs mere om Danica Prisen 2018 her.

1. prisvinderne i 2017 Mikkel P. Andersen & Niklas R. Filipsen

Bliv medlem af FSR Studerende

FSR – danske revisorer leverer viden om revision, regnskab og skat til mere end 5000 medlemmer – også viden, du som studerende kan få glæde af og som stiller dig stærkere i løbet af din studietid. Som medlem af FSR Studerende hjælper vi dig i at stå stærkere fagligt og opbygge et stærkt netværk.

Læs mere om FSR Studerende

Uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor

Der er mange veje til at blive statsautoriseret revisor i det danske uddannelsessystem. Fælles for dem alle er revisorlovens krav om en kandidateksamen, minimum tre års praktisk erfaring samt beståelse af revisoreksamen (tre skriftlige og en mundtlig eksamen).

(Klik på billedet for at se en stor version)

Se mere om selve uddannelsen til statsautoriseret revisor her.