Erhvervskandidat risikerer udskydelse til optag 2019

MedlemsnyhedHvis ikke lovforslaget om etablering af en erhvervskandidatuddannelse vedtages og tilhørende bekendtgørelser er på plads senest medio december 2017, risikerer vi, at et sommeroptag 2018 ikke kan nås.

Uddannelse

Risikoen for, at erhvervskandidatuddannelsen ikke kan udbydes fra sommeroptaget 2018, er overhængende.

Årsagen er, at lovforslaget om erhvervskandidatuddannelsen først skal vedtages og relevante bekendtgørelsen udstedes, før universiteterne kan tilbyde potentielle kandidatstuderende at blive optaget på studierne.

FSR – danske revisorer har været i dialog med de største universiteter blandt andet om tidshorisonten for, hvornår de har behov for at loven og øvrige bestemmelser er på plads, for at de kan nå at udbyde cand.merc.aud. som erhvervskandidatstudie med sommeroptag 2018.

Og det kræver, at vedtagelse er sket og bekendtgørelserne er på plads senest medio december 2017, så universiteterne kan have erhvervskandidaten med, når de åbner for ansøgninger til kandidatstudiet primo 2018.

FSR – danske revisorer har derfor skrevet til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg (UFU) og har gjort dem opmærksomme på, at der er behov for, at lovforslaget vedtages tidsnok til, at universiteterne kan nå at udbyde uddannelsen primo 2018, således at intentionerne fra Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind om et sommeroptag 2018 kan indfries.

UFU har anmodet minister Søren Pind om hans kommentarer til henvendelsen.

Læs FSR – danske revisorers henvendelse til UFU her (klik på linket til L48 - bilag 2)

Tidsplan for vedtagelse af lovforslaget L48:

Fremsat d. 4. oktober 2017

1. behandlet d. 26. oktober 2017. Alle partier støtter overordnet lovforslaget. Lovforslaget blev henvist til behandling i Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg (UFU).

UFU har møde i dag tirsdag d. 7. november 2017, uden at en behandling af lovforslaget fremgår af udvalgets dagsorden. Der er ikke fastsat flere møder i kalenderen pr. 7. november 2017.

2. behandling: Dato er ikke fastsat.

3. behandling (vedtagelse af Folketinget): Dato ikke fastsat.

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Vinderne af Danica Prisen 2017

1. prisen på 30.000 kr. gik til Mikkel P. Andersen og Niklas R. Filipsen fra Aalborg Universitet

2. prisen på 20.000 kr. gik til Jeanet Juul Jensen og Steen Gammelgaard Hansen fra Syddansk Universitet

3. prisen på 10.000 kr. gik til Bünyamin Ulusoy og Martin Nielsen fra Syddansk Universitet

Læs mere om Danica Prisen her

Bliv medlem af FSR Studerende

FSR – danske revisorer leverer viden om revision, regnskab og skat til mere end 5000 medlemmer – også viden, du som studerende kan få glæde af og som stiller dig stærkere i løbet af din studietid. Som medlem af FSR Studerende hjælper vi dig i at stå stærkere fagligt og opbygge et stærkt netværk.

Læs mere om FSR Studerende