Erhvervskandidat tilbage på sporet

MedlemsnyhedEfter FSR - danske revisorers henvendelse til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg er lovforslaget om erhvervskandidaten kommet tilbage på det tidsmæssige rette spor.

Uddannelse

FSR – danske revisorer skrev i sidste uge til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg (UFU) og gjorde dem opmærksomme på, at der var et behov for, at lovforslaget om erhvervskandidatuddannelsen (L48) bliver vedtaget tidsnok til, at universiteterne kan nå at have erhvervskandidatuddannelsen med, når de åbner for ansøgninger til kandidatstudierne primo 2018.

Vi er meget tilfredse med at politikerne har lyttet til vores bekymring i forhold til en vedtagelse af L48 i tide til sommeroptag 2018, og efter vores henvendelse har behandlet lovforslaget i UFU og lovforslaget er sat på dagsordenen i Folketinget med forventet vedtagelse inden udgangen af november måned.

Der var møde i går tirsdag d. 7. november 2017 i UFU kl 16. Længe stod L48 ikke på dagsordenen, men efter vores henvendelse og kun få timer før mødet gik i gang, blev L48 sat på dagsordenen, og der blev lagt et forslag til tidsplan for udvalgets behandling op. 

Efter mødet i UFU er der yderligere sat en tidsplan for 2. og 3. behandling på Folketingets dagsorden, således at vi kan forvente at L48 vedtages torsdag d. 30 november 2017. Det bør give tid nok til, at relevante bekendtgørelser kan falde på plads, så universiteterne kan nå at udbyde erhvervskandidaten til sommeroptag 2018.

Tidligere bekymring om udskydelse

Læs vores nyhed fra tirsdag d. 7. november, hvor vi gør opmærksom på risikoen for at erhvervskandidatuddannelsen ikke kan udbydes fra sommeroptaget 2018, er overhængende.

Se også vores henvendelse til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg af 1. november 2017 i ovenstående nyhed, eller se den på Folketingets hjemmeside her (klik på linket L48 - bilag 2)

 

Tidsplan for vedtagelse af lovforslaget L48 pr. 8. november 2017

Fremsat d. 4. oktober 2017

1. behandlet d. 26. oktober 2017. Alle partier støtter overordnet lovforslaget. Lovforslaget blev henvist til behandling i Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg (UFU).

Behandlet på UFU's møde tirsdag d. 7. november 2017. Udvalget afgiver betænkning 23. november 2017.

2. behandling: 28. november 2017.

3. behandling (vedtagelse af Folketinget): 30. november 2017.


Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Vinderne af Danica Prisen 2017

1. prisen på 30.000 kr. gik til Mikkel P. Andersen og Niklas R. Filipsen fra Aalborg Universitet

2. prisen på 20.000 kr. gik til Jeanet Juul Jensen og Steen Gammelgaard Hansen fra Syddansk Universitet

3. prisen på 10.000 kr. gik til Bünyamin Ulusoy og Martin Nielsen fra Syddansk Universitet

Læs mere om Danica Prisen her

Bliv medlem af FSR Studerende

FSR – danske revisorer leverer viden om revision, regnskab og skat til mere end 5000 medlemmer – også viden, du som studerende kan få glæde af og som stiller dig stærkere i løbet af din studietid. Som medlem af FSR Studerende hjælper vi dig i at stå stærkere fagligt og opbygge et stærkt netværk.

Læs mere om FSR Studerende