Få indflydelse på fremtidens trainees

MedlemsnyhedVil du have indflydelse på fremtidens trainees? Så kan du blive aftagerrepræsentant i Cphbusiness uddannelsesudvalg for 'Økonomi og Finans'.

Uddannelse

Cphbusiness har brug for dig til at blive endnu bedre til at uddanne fremtidens revisorer - dine medarbejdere.

Der er lige nu en ledig plads i Cphbusiness' uddannelsesudvalg for økonomi og finans, hvor vi i FSR - danske revisorer kan udpege et medlem til udvalget.

Copenhagen Business Academy (Cphbusiness) uddanner blandt andet financiel controllere, finansøkonomer og finansbachelorer. Læs mere om Cphbusiness her. 
Hvis du vil være med til at rådgive bestyrelsen, rektor og områdechefen for Økonomi og Finans i Cphbusiness om uddannelsernes relevans og være med til at forbedre kvaliteten af uddannelsen, så kan pladsen i uddannelsesudvalget blive din.

Skriv en mail til chefkonsulent Sara Sayk på ssa@fsr.dk senest fredag d. 28. juli 2017 kl. 14, hvis du er interesseret.

Du kan læse mere om uddannelsesudvalgets mødefrekvens, tilrettelæggelse med videre i nedenstående.

Cphbusiness uddannelsesudvalg for området 'Økonomi og Finans':

* Der afholdes fire ordinære møder årligt i udvalget á ca. to timers varighed. Næste møde forventes afholdt i august.

* Udvalget har en sekretær i form af områdechef Bo Steen Larsen, der endvidere kan give faglig rådgivning om uddannelserne.

* Udvalget rådgiver blandt andet bestyrelsen, rektor og områdechef Bo Steen Larsen om Økonomi og Finans-uddannelsernes kvalitet og relevans.

* Udvalget består af 12 medlemmer samt områdechef Bo Sten Larsen. De seks af udvalgets medlemmer er aftagerrepræsentanter.

* Udpegningsperioden varer fire år. Der kan ske genudpegning. Indeværende udpegningsperiode er 1. januar 2015 - 31. december 2018.

Se uddannelsesudvalget forretningsorden her.

Se medlemmerne af udvalget her.

Hvis du har behov for yderligere oplysninger om udvalget, så skriv til chefkonsulent Sara Sayk på ssa@fsr.dk eller ring på telefon 41933129.

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor

Der er mange veje til at blive statsautoriseret revisor i det danske uddannelsessystem. Fælles for dem alle er revisorlovens krav om en kandidateksamen, minimum tre års praktisk erfaring samt beståelse af revisoreksamen (tre skriftlige og en mundtlig eksamen).

(Klik på billedet for at se en stor version)

Se mere om selve uddannelsen til statsautoriseret revisor her.