Fra registreret revisor til statsautoriseret revisor: En ekstra runde på løbebanen

MedlemsnyhedFSR - danske revisorer mener, at registrerede revisorer, der ønsker at erhverve titlen som statsautoriseret, skal kunne gøre dette via et eksamensforløb, der afspejler deres uddannelsesmæssige niveau.

Om revisorUddannelse

I lovforslaget til ny revisorlov står der, at registrerede revisorer, der ønsker at blive statsautoriserede revisorer, skal tage en eksamen. Det er Erhvervsstyrelsen, der skal fastsætte de nærmere regler om den eksamen.

I lovbemærkningerne til lovforslaget om den ny revisorlov står der blandt andet, at "der [skal] lægges vægt på, at eksamen bliver praktisk gennemførlig og sikrer et fortsat højt fagligt niveau hos revisorer, der bliver godkendt som statsautoriserede revisorer. Der skal dog samtidig tages hensyn til registrerede revisorers allerede opnåede kvalifikationer."

Er der taget hensyn til de registrerede revisorers allerede opnåede kvalifikationer i forhold til, at det er foreslået, at alle registrerede revisorer uanset uddannelsesmæssigt niveau skal bestå to skriftlige eksaminationer på i alt 10 timer og en mundtlig prøve? Det mener vi i FSR – danske revisorer ikke, at der er. Tværtimod har langt de fleste nyuddannede registrerede revisorer bestået en cand.merc.aud. og har været til en skriftlig otte timers eksamen. De bliver bedt om at løbe en ekstra runde på løbebanen og tage to hække på tilsammen 10 timer mere.

I FSR – danske revisorer fortsætter vi med, at arbejde for at der tages reelt hensyn til de registrerede revisorers uddannelsesmæssig baggrund i forhold til indholdet af den eksamen, de skal tage for at blive godkendt som statsautoriseret revisor.

Læs mere om revisoruddannelsen fra 1. januar 2014 på www.fsr.dk/revisoruddannelsen og læs mere om FSR – danske revisorers holdninger, høringssvar til lovforslaget mv. på www.fsr.dk/fremtidensrevisoruddannelse.

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Er du året revisions- eller regnskabstalent. Danica Prisen 2013

Ansøg om Danica Prisen 2013 og bliv hædret som årets revisions- eller regnskabstalent.

Ansøgningsfrist er d. 8. juli 2013.

Læs mere på www.fsr.dk/danica-prisen

1. prisvinderne i 2012 Lisette Borg og Louise Ernst fra henholdsvis BDO og Ernst & Young.