Fremtiden for et fleksibelt cand.merc.aud.-studie ikke afgjort

MedlemsnyhedEfter ændringen af Universitetsloven blev revisorbranchens uddannelsesmodel truet. Det er den fortsat, men fremtiden for det fleksible cand.merc.aud.-studie er ikke endeligt afgjort.

Uddannelse

Opdatering - 5. december 2013
Uddannelsesminister Morten Østergaard har torsdag den 5. december i dagspressen oplyst, at han ønsker at udsætte SU-reformens bestemmer om fremdrift med et år til sommeren 2015.
Udsættelsen gælder KUN de igangværende studerende. De personer, der optages på uddannelse her til sommer, vil fortsat være omfattet af de nye bestemmelser. Ministeren vil nu forhandle sit forslag med de øvrige partier i Folketinget, så intet ligger fast. Vi vil løbende holde FSR - danske revisorers medlemmer opdateret om sagen.


Med vedtagelsen af ændringen af universitetsloven i juni (SU-reformen) blev der i princippet lukket for muligheden for at tage cand.merc.aud.-studiet som et fleksibelt forløb.

Pr. 1. juli 2014 skal alle studerende være tilmeldt fag og tilhørende eksaminationer svarende til fuld tid. Dette gælder uanset, hvornår de studerende er startet på studiet. Alle studerende uden undtagelse bliver omfattet af reformen.

 

 

FSR - danske revisorer har gentagne gange påpeget overfor relevante politikere og embedsmænd det uheldige i, at det fremover ikke længere er muligt at kombinere studiet med erhvervsarbejde og specielt i forbindelse med at revisorloven blev ændret i maj 2013, så det er muligt at tage to år af de tre års krævede praktiske erfaring som revisor sideløbende med cand.merc.aud.-studiet.

Bekendtgørelsen endnu ikke udstedt

Uddannelsesbekendtgørelsen, der kommer til at indeholde de præcise regler for det fremtidige fuldtidsstudie, forventes ikke udstedt før til januar 2014. Vi arbejder fortsat på, at få ændret bekendtgørelsen eller som minimum få lempet de utilsigtede følgevirkninger af reformen, således at det fortsat er muligt at opretholde uddannelsesmodellen i revisorbranchen, hvor de cand.merc.aud.-studerende arbejder fuldtids som revisorer sideløbende med studiet.

Det er universiteterne der skal implementere bekendtgørelsens regler

Det er de forskellige universiteter, der hver især skal implementere uddannnelsesbekendtgørelsens regler og indenfor lovgivningens rammer fastlægger studiet. Det betyder, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan fortælle hvordan cand.merc.aud.-studiet fremover kommer til at se ud, set i forhold til at godt halvdelen af alle cand.merc.aud.-studerende reelt læser deres cand.merc.aud. som et fleksibelt tilrettelagt forløb, hvor der gives plads til et sideløbende fuldtidsarbejde.

FSR - danske revisorers forslag og høringssvar

FSR - danske revisorer har løbende bidraget til en løsning af problematikken med forslag til undtagelsesbestemmelser for cand.merc.aud.-studerende, der indgår i et målrettet forløb mod at blive godkendt revisor og senest bidraget med overvejelser til forskellige orlovsmuligheder, hvor det i perioder bliver muligt at fokusere på henholdsvis arbejde og studier.

I vores høringssvar af 12. november 2013 til uddannelsesbekendtgørelsen fremgår vores bemærkninger samt forslag til ændringer af uddannelsesbekendtgørelsen. Disse forslag er, som nævnt, suppleret med øvrige forslag, der ikke kræver ændringer i bekendtgørelsen, men kan rummes indenfor de eksisterende regler såsom mulighederne for orlov.

FSR - danske revisorer har opfordret de ansvarlige politikere til at finde en løsning, og vi er meget åbne over for øvrige forslag, der kan afhjælpe den klemme, som de studerende i revisionsvirksomhederne og revisorbranchen kan ende i.

Se vores høringssvar her.   

 

 

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129