HD-uddannelsen fortsat stærk uddannelsesvej

MedlemsnyhedBekendtgørelsen om HD-uddannelsen revideres og er med til at sikre, at uddannelsen fortsat er en stærk uddannelsesvej for fremtidens revisorer.

Uddannelse

Bekendtgørelsen om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD) er sendt i høring i en revideret udgave.

I FSR - danske revisorer er vi optaget af, at HD-uddannelsen fortsat udvikler sig og er relevant som uddannelsesvej for fremtidens revisorer. Revideringen af bekendtgørelsen er hovedsageligt en ændring af rammerne og ikke indholdet, men det er også vigtigt at rammerne er i orden, så HD-bekendtgørelsen ikke kan spænde ben for en fortsat udvikling af HD-uddannelsen, så den kan matche fremtidens behov.

Vi har igennem forløbet med ønsket om at revidere HD-uddannelsen været i dialog med Copenhagen Business School (CBS) og vi har ingen tekniske bemærkninger til høringen af den reviderede bekendtgørelse.

En enkelt ændring er dog værd at bemærke, idet det fremover er muligt at blive HD uden en specialisering. Vi har i den forbindelse været i dialog med CBS for at sikre, at HD-R fortsætter som specialisering især med henblik på at være adgangsgivende eksamen til cand.merc.aud.-studiet.

Læs høringssvaret fra FSR - danske revisorer her

Link til høringssagen på Høringsportalen her

 

 

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor

Der er mange veje til at blive statsautoriseret revisor i det danske uddannelsessystem. Fælles for dem alle er revisorlovens krav om en kandidateksamen, minimum tre års praktisk erfaring samt beståelse af revisoreksamen (tre skriftlige og en mundtlig eksamen).

(Klik på billedet for at se en stor version)

Se mere om selve uddannelsen til statsautoriseret revisor her.