Høringssvar: Forslag til lov om erhvervskandidat

MedlemsnyhedFSR - danske revisorer har afgivet høringssvar på lovforslaget om etablering af en erhvervskandidatuddannelse. Vi er yderst positive.

Uddannelse

FSR – danske revisorer er yderst positive overfor lovforslaget om etableringen af en erhvervskandidatuddannelse, som er en oplagt mulighed for at skabe en bedre kobling mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Vi har i revisorbranchen over en årrække gjort gode erfaringer med kombinationen af uddannelse og erhvervsarbejde. Det har blandt andet resulteret i en endog meget lav ledighed for cand.merc.aud.’ere. Jf. uddannelseszoom er dimittendledigheden på 4 % og ledigheden efter 10 år på 0 %.

Vi gør dog særligt opmærksom på et enkelt punkt i lovforslaget; mistet retskrav for ansøgere til erhvervskandidaten, der får afslag på optagelse. Det kan være en barriere for nogle studerende og kan afholde studerende for at søge om en plads på et erhvervskandidatstudie. Det mener vi er uhensigtsmæssigt.

Høringssvaret på lovforslaget er afgivet d. 3. august 2017. Læs høringssvaret her

Mistet retskrav

Jf. lovforslaget, mister en studerende sit retskrav på at blive optaget på en kandidatuddannelse, hvis den studerende har ansøgt om plads på en erhvervskandidatuddannelse og har fået afslag på optagelse. Det mistede retskrav vil givetvis være en barriere for nogle studerende og afholde dem fra at søge en erhvervskandidatuddannelse. Det kan være en begrænsning for, at ordningen med erhvervskandidatuddannelser ikke får den succes, som den fortjener.

En bred succes kræver, at studiet er attraktivt og tiltrækker interesserede studerende. Erhvervskandidatuddannelsen skal være attraktiv at søge og ikke afskrække potentielle ansøgere grundet vilkår, der kan skabe usikkerhed og mulighed for blindgyder.

FSR - danske revisorer foreslår at udvide retskravet på den ordinære heltidskandidatuddannelse, således at hvis en ansøger ikke optages på erhvervskandidatuddannelsen, bibeholdes retskravet på optagelse på den tilsvarende heltidsuddannelse.

Krav til relevant beskæftigelse hos arbejdsgiver

Det er et krav, at ansøgeren til en erhvervskandidatuddannelse skal have et relevant erhvervsarbejde i minimum 25 timer ugentligt (årsnorm).

En erhvervskandidatstuderende skal indgå som en integreret del af sin arbejdsplads på linje med sine fuldtidsansatte kolleger. Hvis den studerende skal følge med sine fuldtidsansatte kolleger i forhold til arbejdsopgaver, udvikling indenfor avancement med videre kræver det en tidsmæssige tilstedeværelse og tilgængelighed for sin arbejdsgiver.

Endvidere må erhvervskandidatordningen ikke være og må ikke kunne bruges til at omgås kravenen om studiefremdrift.

FSR - danske revisorer støtter op om kravet og ser det gerne hævet til mere end 25 timer.

Kontrol af relevant beskæftigelse

Jf. lovforslaget kan uddannelsesinstitutionerne indhente oplysninger om de studerende hos skattemyndighederne uden anden begrænsning end hvad ”der er nødvendige”, for at kontrollere hvorvidt de overholder betingelserne om relevant beskæftigelse.

Det er en mindskelse af de studerendes retssikkerhed, at uddannelsesinstitutionerne kan indhente oplysninger om forhold som ikke direkte er krævede for at opfylde betingelser for at deltage på en erhvervskandidatuddannelse.

Vi foreslår at, uddannelsesinstitutionerne hos skattemyndighederne har lovhjemmel til at indhente oplysninger om arbejdsgiver samt antal indberettede timer. Hvis der er behov for yderligere oplysninger, kræves der en individuelt begrundet forespørgsel.

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Sara Sayk

  Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129

Uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor

Der er mange veje til at blive statsautoriseret revisor i det danske uddannelsessystem. Fælles for dem alle er revisorlovens krav om en kandidateksamen, minimum tre års praktisk erfaring samt beståelse af revisoreksamen (tre skriftlige og en mundtlig eksamen).

(Klik på billedet for at se en stor version)

Se mere om selve uddannelsen til statsautoriseret revisor her.