Revisorernes uddannelsesvej skal udbredes til andre brancher

MedlemsnyhedErhvervskandidatordningen er et frø, FSR – danske revisorer har sået. Ordningen går ud på, at studerende arbejder fuld tid i en privat eller offentlig virksomhed samtidig med, at de løbende uddanner sig på universitetet. Det er en måde at uddanne sig på, som revisorerne reelt har praktiseret i mange år, og derfor er branchen også storforbrugere af den nye ordning.

Uddannelse

Antallet af uddannelsesretninger, der kan tages som erhvervskandidat, stiger. Flere brancher og virksomheder kan nu benytte sig af den vekselvirkning mellem teori og praksis, som revisorbranchen i mange år har haft stor glæde af. Samtidigt indledes nu, blandet andet på opfordring fra FSR – danske revisorer, en kampagne for at øge interessen for erhvervskandidatuddannelsen.

Uddannelses- og forskningsministeriet har udarbejdet materiale målrettet studerende og virksomheder med gode råd til et vellykket uddannelsesforløb med erhvervskandidatordningen. I materialet deler to af foreningens medlemsvirksomheder ud af de erfaringer, de har gjort sig med ordningen.

Det foreløbige optag på erhvervskandidatordningen fra august 2019 på de fire universiteter, der udbyder cand.merc.aud., er følgende:

 

Fuldtidsstuderende

Erhvervskandidat

Aalborg Universitet

80

40

Aarhus Universitet

88

46

Copenhagen Business School

127

133

Syddansk Universitet

87

40

Total

382

259

Kilde: Tallene for 2019 er oplyst af de fire universiteter

Erhvervskandidatordningen er stadig på forsøgsbasis. Foreningen arbejder derfor på at få gjort ordningen permanent.
Læs materialet her.

Kontakt

  • Josefine Jørgensen

    Konsulent, CSR og uddannelsespolitik

    4193 3141