Eksamener for godkendte revisorer

Her kan du indstille dig til revisoreksamen og kvalifikationseksamen. Under linket information finder du oplysninger om ansøgningsfrist, betaling, datoer for afholdelse eksamen mv.

Ansøgning om at indstille sig til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer
For at blive godkendt som statsautoriseret revisor og dermed opnå retten til at benytte betegnelsen "statsautoriseret revisor" skal du bestå revisoreksamen.
For at kunne indstille dig til revisoreksamen skal du opfylde krav om teoretisk og praktisk viden.

Revisoreksamen - statsautoriserede revisorer
Ansøgning revisoreksamen

Ansøgning om at indstille sig til kvalifikationseksamen for registrerede revisorer
Kvalifikationseksamen er under afvikling og der afholdes alene mundtlig eksamen for de kandidater, som stadig har forsøg tilbage.

Information om kvalifikationseksamen

Ansøgning om at indstille sig til egnethedsprøve
Personer, der i udlandet har ret til at udføre lovpligtig revision, og som godtgør at have gennemført en uddannelse i udlandet, der kan sidestilles med de uddannelseskrav, der stilles i Danmark, kan indstille sig til egnethedsprøve. Egnethedsprøven er mundtlig og foregår på dansk. Egnethedsprøve afholdes samtidig med de mundtlige revisoreksaminer.

Information om egnethedsprøve
Ansøg om indstilling til egnethedsprøve


Særlig prøve i forbindelse med genoptagelse
Hvis du har været uden godkendelse som revisor i mere end 3 år, kan en særlig prøve erstatte manglende efteruddannelse med henblik på generhvervelse af godkendelsen. Den særlige prøve er mundtlig og afholdes samtidig med de mundtlige revisoreksamener.

Information om særlig prøve
Ansøg om indstilling til særlig prøve