Mundtlig eksamen

Om revisorUddannelse

For at kunne deltage i den mundtlige eksamen skal revisorkandidaten have bestået den skriftlige eksamen, som består af tre moduler.

Se mere om de skriftlige eksaminationer under skriftlig eksamen.

Der henvises til eksamensbekendtgørelse nr. 1045 af 30. juni 2016, hvoraf krav,  frister, tilmelding, framelding mv. fremgår.

Find ansøgning om indstilling til revisoreksamen her.

Bemærk, at du også skal indstille dig til den mundtlige prøve elektronisk på kursusplanlæggeren.

Vi er ved at ændre vores elektroniske tilmeldingssystem, så du kan således kun indstille dig via selve ansøgningen, vi skal nok give besked til de kandidater der har tilmeldt sig, når den elektroniske tilmelding er mulig.

Det koster 6.750 kr. at deltage i den mundtlige prøve

Mundtlig eksamen

Mundtlig eksamen består af én mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve skal godtgøre kandidaternes praktiske duelighed indenfor de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt.

Der gives bedømmelsen bestået eller ikke bestået.

Tidsfrist for beståelse af mundtlig eksamen

Kandidaten skal indstilles til mundtlig eksamen senest tre år efter at den skriftlige prøve er bestået og kandidaten har i alt 3 forsøg.

Den mundtlige eksamen skal være bestået senest fire år efter, at kandidaten første gang var indstillet til den mundtlige eksamen.

Kandidaten kan ansøge om dispensation hos Eksamensudvalget for at få yderligere forsøg til at bestå den mundtlige eksamen samt overskridelse af tidsfristerne, jf. eksamensbekendtgørelsen § 7, stk. 3. Udfyld denne dispensationsblanket.

Tidspunkt for afholdelse af mundtlig eksamen

Den mundtlige eksamen afholdes to gange om året, en gang i henholdsvis første halvår og i andet halvår.

Du kan finde de forventede datoer for afholdelse af mundtlig eksamen i info boksen til højre, der tages dog forbehold, da datoerne afhænger af, hvor mange kandidater der indstiller sig til de mundtlige eksamener.

Selve eksaminationen foregår hos Dansk Erhverv (Børsen), Slotsholmsgade, København K., indgang B på 1. sal og er offentlig. Eksaminerne starter kl. 9.20 og slutter kl. ca. 16.00 alle hverdage.

Ansøgningsfrist

Fristen for indstilling alene til mundtlig prøve i første halvår er den 1. april og  den 1.oktober for andet halvår.

Såfremt du ønsker at framelde dig mundtlig prøve, skal det gøres senest d. 15. april for prøven afholdt i første halvår og 15. oktober for prøven afholdt i andet halvår. Hvis du ikke overholder fristen, tæller det som et eksamensforsøg.

Eksamensudvalget skal have modtaget anmodning om dispensation senest den 1. marts for prøven afholdt i første halvår og den 1. september for prøven afholdt i andet halvår.

 Der vil ikke blive offentliggjort lister over, hvornår de enkelte kandidater skal til mundtlig eksamen, ligesom det ikke vil blive offentliggjort, hvem der har bestået/ikke bestået

Gå til toppen

Kontakt

  • Camilla Ackey Wolf

    Uddannelseskonsulent

    6115 0157

Eksamen - vigtige datoer

Skriftlig eksamen 2018:
Modul A: 01. august 2018
Modul B: 13. august 2018
Modul C: 24. august 2018

Mundtlig eksamen 2. halvår:
12.- 30. november 2018

Mundtlig eksamen 1. halvår:
30. - 31 maj 2018
(Der tages forbehold for datoerne for mundtlig eksamen, da det afhænger af antallet af kandidater der skal til eksamen)

De mundtlige eksamener foregår hos Dansk Erhverv (Børsen)

Ansøgning


Tilmeld dig revisoreksamen

- klik her

 

Retningslinjer

Revisorrådet har nedsat et Eksamensudvalg, der skal bistå Erhvervsstyrelsen ved prøver og eksamener for revisorer.

Her kan du læse mere om Revisorrådet og Eksamensudvalget samt retningslinjerne for afholdelse af eksamener.

Eksamensudvalget har udstukket retningslinjer for FSR - danske revisorers afholdelse af eksamen og prøver for revisorer, som du kan læse her

Ligeledes har Eksamensudvalget fastsat retningslinjer til eksamenskandidater om indholdet af eksamen, som du kan læse her