Aprils dilemma: Harmdirrende kunde i røret

Faglig nyhedDet sker, at en yngre revisormedarbejder kommer på tværs af kundens ansatte. I sådanne tilfælde kan håndteringen af konflikter være en udfordring for revisionsfirmaets ledelse.

Dagen efter, at en yngre medarbejder har været på revisionsbesøg hos en mindre kunde, får du som partner på sagen en harmdirrende direktør i røret. Han havde konstateret, at medarbejderen brugte oceaner af tid på en minutiøs opgørelse over ølforbruget i virksomhedens kantine og påpegede, at han ikke ønskede at betale i dyre domme for et sådant tidsspilde.

Som om det ikke var nok, var bogholderen kommet ind på direktørens kontor og givet udtryk for, at den pågældende revisormedarbejder var den mest arrogante skolemesteragtige type, hun nogensinde havde oplevet. Han havde optrådt som politimand ved beholdningseftersynet og talt ned til hende ved for eksempel at understrege, at hun jo ikke havde noget at frygte, hvis hun ikke havde lavet noget forkert. Desuden var revisormedarbejderen helt uduelig, påpegede bogholderen. Normalt havde hun ikke noget imod at oplære uerfarne revisorspirer, men med sådan en type var det godt nok surt.

Da du senere gennemgår arbejdspapirerne med medarbejderen, fortæller han i forbindelse med kundens kantineforbrug om sin mistanke, at direktøren finansierede sit privatforbrug via virksomheden. Det kunne da ikke passe, at hver medarbejder i gennemsnit skulle have drukket mere end fire øl om dagen, påpegede den yngre revisormedarbejder.

I relation til bogholderen forklarede medarbejderen, at revisorer jo nu engang leder efter misbrug af aktiver under et beholdningseftersyn. Det syntes han ligeså godt, at han kunne lægge åbent frem for hende.

Du havde i øvrigt tidligere konstateret, at medarbejderen grundlæggende har misforstået, hvordan kreditorer afstemmes til bogholderiet. I stedet for at kontrollere eller udføre afstemninger til eksterne kontoudtog havde medarbejderen blot foretaget kontrol af sammenhængen mellem kreditorsaldoliste og kreditorkartotek. Og jo så glædestrålende kunnet konstatere, at alt stemte.

Hvad så, revisor?
Hvordan ville du som partner komme videre herfra? Du bedes afkrydse den svarmulighed nedenfor, der bedst falder i tråd med det, du ville foretage dig. Hvis ingen af mulighederne er nogenlunde dækkende, kan du selvfølgelig undlade at svare – dette er bestemt tænkeligt i en case af denne karakter.

Svarfrist: Udløbet.

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de syv muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Tirsdag den 23. april kommenterer chefkonsulent Lars Kiertzner resultatet.


Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.