Majs dilemma: Eminent sælger – forfærdelig leder

Faglig nyhedFlair for salg og flair for ledelse af medarbejdere følges ikke altid ad. Så hvad stiller man op, når en partner er en dygtig sælger, men indadtil i revisionsfirmaet ikke rigtigt fungerer i forhold til de ansatte.

En af revisorfirmaets otte partnere betragtes generelt som superpartneren, hvad angår evnerne til at skabe nye klientrelationer og mersalg af ydelser. Hans adfærd over for medarbejderne er derimod mindre heldig. Han har ingen respekt for andres meninger og hæver røsten over for enhver, der drister sig til at have en anden mening eller holdning end hans egen. Ved instruktionen af yngre medarbejdere kan han blive decideret spydig, hvis de ikke forstår hans instruktioner første gang. Der mumles meget omkring denne mindre heldige adfærd i firmaet, men indtil videre er der ikke blevet grebet ind.

I den senere tid med de meget gode jobmuligheder har adskillige dygtige medarbejdere valgt at forlade firmaet som følge af at være blevet skældt hæder og ære fra af den pågældende partner.

Du er partner i virksomheden og skal tage stilling til, hvilken af nedenstående reaktionsmuligheder, du anser for mest hensigtsmæssig. Det er naturligvis svært at opstille svarmuligheder på et sådant dilemma i skemaform, så derfor er der medtaget muligheden for at svare, at du ikke ville vælge nogen af de anførte muligheder.

Svarfrist: Tirsdag den 14. maj, klokken 9.00

Vi samler alle svar sammen og udarbejder statistik på, hvordan svarene fordeler sig i forhold til de otte muligheder. Alle svar indgår anonymt i statistikken. Torsdag den 16. maj kommenterer chefkonsulent Lars Kiertzner resultatet.


Svarmuligheder på månedens dilemma

*
*
Svarmuligheder
*

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.