Harmdirrende kunde i røret – opfølgning på ledelsesudfordring i relation til en medarbejder

Faglig nyhedDet sker, at en yngre revisormedarbejder kommer på tværs af kundens ansatte på grund af sin mindre heldige adfærd og mangelfulde faglige indsigt. I sådanne tilfælde kan håndteringen af konflikter være en udfordring for revisionsfirmaets ledelse.

Casen om en konkret ledelsesudfordring, som blev bragt i april 2019, havde nedenstående formulering:

 

Dagen efter, at en yngre medarbejder har været på revisionsbesøg hos en mindre kunde, får du som partner på sagen en harmdirrende direktør i røret. Han havde konstateret, at medarbejderen brugte oceaner af tid på en minutiøs opgørelse over ølforbruget i virksomhedens kantine, og påpegede, at han ikke ønskede at betale i dyre domme for et sådant tidsspilde.

Som om det ikke var nok, var bogholderen kommet ind på direktørens kontor og havde givet udtryk for, at den pågældende revisormedarbejder var den mest arrogante skolemesteragtige type, hun nogensinde havde oplevet. Han havde optrådt som politimand ved beholdningseftersynet og talt ned til hende ved for eksempel at understrege, at hun jo ikke havde noget at frygte, hvis hun ikke havde lavet noget forkert. Desuden var revisormedarbejderen helt uduelig, påpegede bogholderen. Normalt havde hun ikke noget imod at oplære uerfarne revisorspirer, men med sådan en type var det godt nok surt.

 

Da du senere gennemgår arbejdspapirerne med medarbejderen, fortæller han i forbindelse med kundens kantineforbrug om sin mistanke, at direktøren finansierede sit privatforbrug via virksomheden. Det kunne da ikke passe, at hver medarbejder i gennemsnit skulle have drukket mere end fire øl om dagen, påpegede den yngre revisormedarbejder.

I relation til bogholderen forklarede medarbejderen, at revisorer jo nu engang leder efter misbrug af aktiver under et beholdningseftersyn. Det syntes han ligeså godt, at han kunne lægge åbent frem for hende.

Du havde i øvrigt tidligere konstateret, at medarbejderen grundlæggende har misforstået, hvordan kreditorer afstemmes til bogholderiet. I stedet for at kontrollere eller udføre afstemninger til eksterne kontoudtog havde medarbejderen blot foretaget kontrol af sammenhængen mellem kreditorsaldoliste og kreditorkartotek. Og jo så glædestrålende kunnet konstatere, at alt stemte.

De i alt 50 respondenter foretrak de angivne svarmuligheder som vist nedenfor:

 1. Du indkalder medarbejderen til en formel samtale.   0
 2. Du indkalder medarbejderen til en formel samtale og sikrer et mere tæt løbende tilsyn med medarbejderens arbejde.   23
 3. Du indkalder medarbejderen til en formel samtale, sikrer et mere tæt løbende tilsyn med medarbejderens arbejde og giver medarbejderen en mundtlig advarsel.  7
 4. Du tager sagen op på et partnermøde med henblik på at afgøre næste skridt.   5
 5. Du foretager dig ikke yderligere.   0
 6. Du indkalder medarbejderen til en formel samtale og tilmelder medarbejderen en række relevante faglige kurser.  6
 7. Ingen af ovenstående.  9


En udfordring af ledelsesmæssig karakter, konkret i forhold til en medarbejders uheldige adfærd og mangelfulde faglige indsigt, er svær at afdække med nogenlunde udtømmende svarmuligheder. Det vidste vi godt, og af den grund var ”ingen af ovenstående” et muligt svar, hvilket 9 respondenter (18 %) valgte.

Der var ingen respondent, der intet ville foretage sig, ligesom ingen ville nøjes med at indkalde til en formel samtale.

36 respondenter, og dermed langt hovedparten (72 %), ville indkalde medarbejderen til et formelt møde. Heraf ville de fleste, 30 (60 %) kombinere dette fremadrettet med et tættere tilsyn, hvoraf de 7 (14 %) ydermere ville give medarbejderen en mundtlig advarsel. Endelig ville 6 respondenter kombinere det formelle møde med at tilmelde medarbejderen en række relevante faglige kurser.

De resterende 5 respondenter (10 %) ville tage sagen op på et partnermøde.

Der er ingen af de foreslåede reaktioner, der kan siges at være at foretrække. Ledelsesstil er et subjektivt valg, som dog helst skal være begrundet i fornuftige overvejelser.

Derfor egner udfordringer som den i casen sig bedre til diskussion end til skematisk undersøgelse. FSR – danske revisorer vil før sommer bringe et par podcasts med temaer om ledelse i revisionsvirksomheder.

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag