Hjælp dine kunder med at passe på deres nye idéer

Faglig nyhedSom revisor kan du spille en vigtig rolle, når virksomhederne skal gøre deres gode idéer til værdifulde aktiver – men er du helt opdateret på, hvordan patenter og varemærker kan hjælpe i den proces?

FSR - danske revisorerOm revisor

Internationale undersøgelser viser, at virksomheder der ejer IP-rettigheder generelt klarer sig bedre end virksomheder, der ikke ejer IP-rettigheder. Undersøgelserne viser bl.a., at virksomheder med IP-rettigheder har 29 pct. højere indtjening pr. medarbejder og giver op til 20 pct. højere lønninger* (*kilde).

Yderligere viser dansk forskning, at det navnlig er virksomheder, der har en strategisk tilgang til IP-rettigheder, der klarer sig bedst. Det kan således direkte aflæses positivt i regnskabet, hvis virksomheden handler med IPR (det vil fx sige indgår licensaftaler), har processer for håndtering af ny viden og har et klart strategisk og forretningsmæssigt formål med brugen af IPR.

Som revisor kan du hjælpe virksomheden med at identificere og udnytte disse værdier til at styrke bundlinjen.

Kend forskellen
Det kan være svært at finde hoved og hale i de immaterielle rettigheder, men grundlæggende findes der tre typer af registrerede rettigheder, som beskytter tre forskellige ting. Patenter beskytter opfindelser, designbeskyttelse beskytter produktets udseende, mens varemærker beskytter produktets eller virksomhedens navn eller logo.

Med en større viden om patenter, varemærker og designbeskyttelse vil du være i stand til at rådgive virksomhederne om deres strategiske og forretningsmæssige brug af immaterielle rettigheder. Kan licensaftaler være en mulig indtægtskilde for virksomheden – eller en metode til hurtigere at hente ny viden ind i virksomheden? Kan en kombination af forskellige rettighedstyper stille virksomheden stærkere? Hvordan er virksomheden stillet, hvis andre ulovligt kopierer dens produkter eller idéer? Og ved de ansatte i virksomheden, hvornår de gode idéer må deles, og hvornår de skal holdes hemmelige?

Få opdateret din viden
Ønsker du at vide mere om, hvordan du kan blive god til at spotte dine kunders skjulte værdier og hjælpe dem videre, tilbyder FSR – danske revisorer i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen et e-læringskursus, hvor du kan lære mere om patenter, varemærker og designbeskyttelse.
Kurset indeholder to moduler; et modul med fokus på risici, regler og muligheder, og et modul med fokus på den regnskabs- og skattemæssige behandling af IPR. Hvert modul tager en time.

Kurset er gratis, målrettet revisorer - og du finder det her:
Immaterielle rettigheder: Risici, regler og muligheder & den regnskabs- og skattemæssige behandling af IPR

Obs. Første gang du benytter kurset, skal du oprette en bruger på e-læringsportalen for at få adgang til kursusmaterialet.

Hvis du har spørgsmål til selve kurset, er du velkommen til at kontakte Kirsten Kjær Skott hos Patent- og Varemærkestyrelsen på 4350 8185 eller kkj@dkpto.dk.

Gratis e-læringskursus

Ønsker du at vide mere tilbyder FSR – danske revisorer i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen et onlinekursus.
Kurset er gratis og fokuserer på risici, regler og muligheder, samt den regnskabs- og skattemæssige behandling af IPR.

Kurset indeholder to moduler; et modul med fokus på risici, regler og muligheder, og et modul med fokus på den regnskabs- og skattemæssige behandling af IPR. Hvert modul tager en time.

Kurset er gratis, målrettet revisorer - og du finder det her:
Immaterielle rettigheder:
Risici, regler og muligheder & den regnskabs- og skattemæssige behandling af IPR

Obs.Første gang du benytter kurset, skal du oprette en bruger på e-læringsportalen for at få adgang til kursusmaterialet.