Revisor – hvordan beskytter jeg min SMV-virksomhed mod cyberangreb?

Faglig nyhedMange SMV-virksomheder er af den opfattelse, at de er for små til at være interessante for hackere. Dette er dog ikke sandt, da hacking-værktøjerne ofte er automatiserede og ikke nødvendigvis skelner mellem størrelsen på virksomhederne. Ved at tage nogle simple forholdsregler kan dine SMV-kunder øge it-sikkerheden væsentligt.

Cybersikkerhed

Cyberangreb er et stigende problem, som rammer virksomheder i alle størrelser. Derfor er det ikke kun nødvendigt for større virksomheder at forberede sig på angreb. Ved hjælp af simple forholdsregler kan dine SMV-kunder øge it-sikkerheden væsentligt, uden at det kræver store organisationsændringer, ressourcer eller investeringer.

Nedenfor har vi oplistet de væsentligste uddrag af praktiske råd, som de danske og britiske myndigheder anbefaler om it-sikkerhed:

 • Backup: Få styr på backup-processer – etablering af en relevant backup-strategi:
  1) Hvad skal der tages backup af?
  2) Løbende rettidig backup
  3) Hvem er ansvarlig?
  4) Sikker opbevaring (måske eksternt?) og
  5) Test, at backuppen virker som forventet (i praksis glemmes denne del ofte)
 • Softwareopdatering: Sørg for at holde software opdateret – og her tales ikke kun om antivirus software, men derimod om de helt grundlæggende operativsystemer og programmer som eksempelvis Windows.
 • To-trin beskyttelse: Anvend to-faktor godkendelse (authentication) for at beskytte brugeroplysninger. NCSC
 • Awareness og træning: Forstår medarbejderne, at cybertruslen er her nu? Medarbejderne skal være bevidste om cybertruslen og de mest udbredte former – herunder blandt andet, at man skal undlade at åbne eller installere filer, hvor afsenderen ikke er kendt, samt undlade at klikke på links fra ukendte eller falske afsendere (hold i stedet musen hen over links og se, hvor de peger hen).

Det er også vigtigt, at dine SMV-kunder har de organisatoriske rammer om it-sikkerhed i virksomheden på plads. Det bør være et emne, som dine kunder regelmæssigt drøfter på interne ledelsesmøder:

 • Etablering af en specifik og virksomhedsrelevant it-sikkerhedspolitik.
 • Løbende vurdering af risikoprofil (metoderne for cyberangreb ændrer sig konstant, og derfor er det nødvendigt at forholde sig til nye trusler).
 • Regelmæssig oplysning til medarbejdere om it-sikkerhed for at øge bevidstheden om cybertruslen i hverdagen.
 • Fastlæggelse af procedurer ved it-sikkerhedsbrud og etablering af en klar rollefordeling af opgaver og ansvarsområder.
 • Oversigt med konkrete elementer, der ved angreb kan true virksomhedens eksistensgrundlag. Disse skal være tilstrækkeligt beskyttet.
 • Anvendelse af logning ved sikkerhedshændelser. Vurdering af eventuelle brud, og om de eksisterende sikkerhedsprocedurer er tilstrækkelige eller kan/bør forbedres.

Det kan også være relevant for din kunde at investere i en cyberforsikring, som eksempelvis indeholder rådgivning om it-sikkerhed og økonomisk erstatning til rekonstruktion af it-systemer i forbindelse med cyber-, hacker-, virusangreb.

Tivoli netop ramt af cyberangreb
Danske Tivoli blev fredag den 2. august 2019 opmærksomme på, at de var blevet ramt af et cyberangreb. Deres kundeplatform ”Mit Tivoli” var blevet hacket, og gerningsmændene fik hermed adgang til kundernes navne, adresser, telefonnumre, mailadresser, fødselsdato samt brudstykker af kreditkortoplysninger. Dette er endnu et eksempel på, at cybertruslen er her nu, og hvorfor det er yderst relevant for danske SMV’er at prioritere området.

Læs mere om sagen her

Konsekvenser af et cyberangreb
Den norske virksomhed Norsk Hydro blev i marts 2019 ramt af et alvorligt cyberangreb i form af et ransomware angreb, der ramte 22.000 computere på tværs af 170 lokationer. I et kort videoindslag produceret af BBC bliver angrebet beskrevet, og konsekvenserne bliver oplyst. Her kan man få et godt indblik i, hvilke konsekvenser et cyberangreb kan have for en virksomhed. Pris for Norsk Hydro? Mere end 450 mio. NOK og ultimativt en trussel mod virksomhedens eksistens!

For at se videoen, klik på dette link.

Virksomhederne skal huske at indberette cyberangreb
Uanset konsekvenserne af et cyberangreb (store som små) skal virksomhederne altid huske at indberette et cyberangreb til myndighederne. I Danmark skal indberetningen ske til Erhvervsstyrelsen via dette link.  

Tilmeld dig kurset Cybersikkerhed for revisorer
FSR – danske revisorer afholder i efteråret kurser om cybersikkerhed for revisorer. Kurserne giver OE timer.

Læs mere om tilmelding her

Kontakt

 • Thomas Krath Jørgensen

  Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

  4193 3148
 • Søren Lindebjerg Olsen

  Student