EU Kommissionen vedrørende Malpratice

Faglig nyhedNedenfor vedhæftes "Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Preventing and Combating Corporate and Financial Malpractice", som EU-Kommissionen har udsendt den 27. september 2004.

Nedenfor vedhæftes "Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Preventing and Combating Corporate and Financial Malpractice", som EU-Kommissionen har udsendt den 27. september 2004.

Det fremgår, at meddelelsen bl.a skal ses i lyset af Parmalat-sagen og andre sager, hvor der er konstateret "financial malpractice" ved brug af "complex and opaque structures, including subsidiaries in offshore financial centres (OFC), Special Purpose Vehicles (SPV) and complex financial transactions".

Med henblik på at reducere risikoen for "financial malpractice" har EU-Kommissionen formuleret en strategi for at styrke alle "four lines of defence", dvs. 1) interne kontroller, 2) uafhængige 3.-parter, 3) "supervision" og 4) "law enforcement".

I meddelelsen gennemgås en række allerede iværksatte og foreslåede initiativer på EU-plan og i internationalt regi, og det påpeges, at "there is now a need to accelerate the implementation and enforcement".

Communication from the Commission 

EU-Kommissionens strategi