Ny vejledning med fokus på sikkerheden ved brugen af kunstig intelligens

Faglig nyhedKunstig intelligens bruges i stigende grad blandt virksomheder og offentlige myndigheder. En ny vejledning sætter fokus på, hvordan man styrker sikkerheden ved brug af kunstig intelligens i den offentlige og private sektor.

Cybersikkerhed

Anvendelsen af kunstig intelligens er steget markant i både den offentlige og private sektor. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgivere har særligt fokus på den digitale sikkerhed, når der implementeres kunstig intelligens. Et emne der er relevant for revisorerne at tage med i dialogen med kunderne.

Kunstig intelligens er ofte baseret på store mængder data og giver virksomheden nye angrebsflader. I den forbindelse har Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed udarbejdet en ny vejledning til, hvad danske myndigheder og virksomheder bør tage af nødvendige forholdsregler, når de anvender kunstig intelligens.

Vejledningen indeholder 16 konkrete tiltag. En del af tiltagene er specifikke for brugen af kunstig intelligens. De resterende tiltag viser, hvordan du som bruger af kunstig intelligens, skal inddrage sikkerhedstiltag fra mere grundlæggende værktøjer om cybersikkerhed.

Blandt andet kan følgende tiltag fremhæves, der kan være særligt relevante for virksomhedernes brug af kunstig intelligens:

  • Risikovurder altid leverandøren af kunstig intelligens
  • Overvåg hvilke input/output intelligens-modellen giver dig
  • Træn medarbejdere i anvendelsen af kunstig intelligens

Vejledningen bygger på en analyse, der peger på, at selvom brugen af kunstig intelligens kan give nye sårbarheder, skal virksomheder og offentlige myndigheder stadig tænke på det store potentiale der er ved, at benytte løsninger baseret på kunstig intelligens. I vejledningen peges der på, at hvis en arbejdsgiver ønsker at anvende kunstig intelligens, er det vigtigt, at man som virksomhed hele vejen opretholder et godt risikobaseret sikringsniveau, der tager højde for de traditionelle it-risici samt de nye risici, som brugen af kunstig intelligens kan medføre.

Du kan læse den nye vejledning her

Kontakt

  • Thomas Krath Jørgensen

    Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

    4193 3148